Procedure : 2011/2563(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-000118/2011

Indgivne tekster :

O-000118/2011 (B7-0320/2011)

Forhandlinger :

PV 08/06/2011 - 12
CRE 08/06/2011 - 12

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 48kWORD 23k
11. maj 2011
O-000118/2011

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000118/2011

til Kommissionen

jf. forretningsordenens artikel 115

Elena Oana Antonescu, Axel Voss, Simon Busuttil, Salvatore Iacolino

for PPE-Gruppen


  Om: Den europæiske arrestordre

 Besvarelse på plenarmøde 

Som det fremgår af en nylig rapport fra Kommissionen (KOM(2011)0175), har den europæiske arrestordre vist sig at være et effektivt instrument i bekæmpelsen af grænseoverskridende kriminalitet, organiseret kriminalitet og terrorisme. Som påpeget af Kommissionen risikerer dens omdømme og effektivitet imidlertid at blive undergravet af forlydender om, at den er blevet anvendt til at gennemføre forhør i stedet for retsforfølgelse og fuldbyrdelse af domme, samt til mindre forbrydelser uden den fornødne kontrol af, om overgivelsen opfylder kravene til proportionalitet, og uden hensyntagen til de involverede menneskelige og økonomiske omkostninger (af en medlemsstat anslået til 25 000 EUR pr. overgivelsesprocedure).

I nogle tilfælde findes der ingen faciliteter til sikring af den fornødne advokatbistand til eftersøgte personer, for hvilke der er udstedt en europæisk arrestordre, i hverken den udstedende eller den fuldbyrdende medlemsstat. Desuden risikerer fængselsforholdene i mange EU-medlemsstater at undergrave selve den tillid til, at fanger vil blive behandlet korrekt, som den europæiske arrestordre og den kommende rammeafgørelse om overførsel af dømte personer bygger på.

  Mener Kommissionen, at den europæiske arrestordre har været et nyttigt instrument og har opfyldt sine målsætninger?

  Hvilke skridt agter Kommissionen at tage for at sætte en stopper for enhver anvendelse i praksis af den europæiske arrestordre, som ikke opfylder proportionalitetskravet?

  Hvordan vil Kommissionen sikre, at eftersøgte personer, for hvem der er udstedt en europæisk arrestordre, har en reel ret til advokatbistand såvel i den udstedende som i den fuldbyrdende stat, og at en afgørelse om ikke at fuldbyrde en europæisk arrestordre fører til, at Schengen-indberetningen fjernes?

  Hvilke forslag til Kommissionen stille med henblik på at sikre, at de strafferetlige standarder og fængselsforholdene i Den Europæiske Union ikke bliver en kilde til mistillid til medlemsstaternes retsvæsener?

Indgivet: 11.5.2011

Videresendt: 13.5.2011

Besvarelsesfrist: 20.5.2011

Forespørgslens originalsprog: EN
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik