Menettely : 2011/2563(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000118/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000118/2011 (B7-0320/2011)

Keskustelut :

PV 08/06/2011 - 12
CRE 08/06/2011 - 12

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 44kWORD 24k
11. toukokuuta 2011
O-000118/2011

Suullisesti vastattava kysymys O-000118/2011

komissiolle

työjärjestyksen 115 artikla

Elena Oana Antonescu, Axel Voss, Simon Busuttil, Salvatore Iacolino

PPE-ryhmän puolesta


  Aihe: Eurooppalainen pidätysmääräys

 Täysistunnossa annettu vastaus 

Kuten komissio korosti äskettäin kertomuksessaan (KOM(2011)0175), eurooppalainen pidätysmääräys on osoittautunut tehokkaaksi välineeksi rajat ylittävien rikosten, järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin torjunnassa. Komissio kuitenkin tähdentää, että pidätysmääräyksen maine ja tehokkuus saattavat heikentyä siitä, että sitä käytetään pikemminkin tiedusteluihin kuin syyttämiseen ja tuomioiden täytäntöön panemiseen, ja lisäksi sitä käytetään vähäisiin rikkomuksiin harkitsematta asianmukaisesti, onko luovuttaminen oikeasuhteista, ja piittaamatta työpanoksesta ja kustannuksista (eräs jäsenvaltio arvioi yhden luovutusmenettelyn hinnaksi 25 000 euroa).

Joissain tapauksissa eurooppalaisen pidätysmääräyksen antavassa ja täytäntöön panevassa jäsenvaltiossa ei ole asianmukaista järjestelmää eurooppalaisella pidätysmääräyksellä haettavan henkilön oikeusapua varten. Lisäksi monien EU:n jäsenvaltioiden vankiloissa on sellaiset olot, että ne saattavat heikentää luottamusta vankien asianmukaiseen kohteluun, johon eurooppalainen pidätysmääräys ja piakkoin täytäntöön pantava tuomittujen henkilöiden siirtämistä koskeva puitepäätös perustuvat.

  Katsooko komissio, että eurooppalainen pidätysmääräys on ollut hyödyllinen väline, jolla on saavutettu asetetut tavoitteet?

  Mitä toimia komissio aikoo toteuttaa taatakseen, että eurooppalaisen pidätysmääräyksen suhteeton käyttö saadaan käytännössä loppumaan?

  Miten komissio aikoo varmistaa, että eurooppalaisella pidätysmääräyksellä haettavien henkilöiden oikeus saada oikeudellista neuvontaa toteutuu tehokkaasti sekä eurooppalaisen pidätysmääräyksen antavassa että täytäntöön panevassa jäsenvaltiossa, ja että päätös eurooppalaisen pidätysmääräyksen täytäntöön panemisen epäävä päätös johtaa Schengen-kuulutuksen kumoamiseen?

  Miten komissio aikoo varmistaa, että Euroopan unionin rikoslainsäädäntöä koskevat normit ja vankilaolot eivät herätä epäluottamusta jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmiin?

Jätetty: 11.5.2011

Välitetty: 13.5.2011

Määräaika: 20.5.2011

Kysymyksen alkukieli: EN
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö