Procedure : 2011/2563(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000118/2011

Ingediende teksten :

O-000118/2011 (B7-0320/2011)

Debatten :

PV 08/06/2011 - 12
CRE 08/06/2011 - 12

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Parlementaire vragen
PDF 48kWORD 24k
11 mei 2011
O-000118/2011

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000118/2011

aan de Commissie

Artikel 115 van het Reglement

Elena Oana Antonescu, Axel Voss, Simon Busuttil, Salvatore Iacolino

namens de PPE-Fractie


  Betreft: Europees arrestatiebevel

 Antwoord plenaire 

Het Europees arrestatiebevel is, zoals met nadruk wordt vermeld in een verslag dat de Commissie onlangs heeft  opgesteld (COM(2011)0175), een doelmatig instrument gebleken voor de bestrijding van grensoverschrijdende misdaad, georganiseerde misdaad en terrorisme. De Commissie wijst er echter eveneens op dat de reputatie en doelmatigheid van het arrestatiebevel kunnen worden ondermijnd door berichten dat het gebruikt wordt voor ondervraging en niet voor vervolging en tenuitvoerlegging van gerechtelijke uitspraken, en voor overtredingen van minder belang, zonder dat er naar behoren rekening wordt gehouden met de vraag of de uitlevering in redelijke verhouding staat tot het vergrijp en ondanks de menselijke en financiële kosten die ermee samenhangen (door één lidstaat geraamd op EUR 25.000 per uitleveringsprocedure).

In sommige gevallen zijn er in de lidstaat die het bevel uitgeeft en de lidstaat die het uitvoert geen voorzieningen voor de adequate juridische vertegenwoordiging van personen die via een Europees arrestatiebevel worden gezocht. Voorts kunnen de omstandigheden in gevangenissen in tal van lidstaten van de EU het vertrouwen ondergraven dat gevangenen correct worden behandeld, hoewel het Europees arrestatiebevel en het binnenkort uit te voeren kaderbesluit over de uitlevering van veroordeelde personen daarop gebaseerd zijn.

  acht de Commissie het EAB een nuttig instrument dat zijn doelen heeft verwezenlijkt?

  welke maatregelen overweegt de Commissie om te waarborgen dat in de praktijk een eind wordt gemaakt aan de onevenredige inzet van het Europees arrestatiebevel?

  op welke wijze wil de Commissie ervoor zorgen dat personen die via een Europees arrestatiebevel gezocht worden in de lidstaat die het bevel uitgeeft en de lidstaat die het uitvoert daadwerkelijk recht hebben op juridische vertegenwoordiging, en dat een besluit een Europees arrestatiebevel niet uit te voeren opheffing van het Schengenalarm met zich meebrengt?

  welke voorstellen overweegt de Commissie om te waarborgen dat de normen in het strafrecht en de omstandigheden in de gevangenissen in de Europese Unie geen reden vormen de rechtsstelsels van de lidstaten te wantrouwen?

Ingediend: 11.5.2011

Doorgezonden: 13.5.2011

Uiterste datum beantwoording: 20.5.2011

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN 
Juridische mededeling - Privacybeleid