Procedura : 2011/2563(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000118/2011

Teksty złożone :

O-000118/2011 (B7-0320/2011)

Debaty :

PV 08/06/2011 - 12
CRE 08/06/2011 - 12

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 51kWORD 26k
11 maja 2011
O-000118/2011

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000118/2011

do Komisji

art. 115 Regulaminu PE

Elena Oana Antonescu, Axel Voss, Simon Busuttil, Salvatore Iacolino

w imieniu grupy PPE


  Przedmiot: Europejski nakaz aresztowania

 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

Jak podkreślono w najnowszym sprawozdaniu Komisji Europejskiej (COM(2011)0175) europejski nakaz aresztowania okazał się skutecznym środkiem do walki z przestępczością transgraniczną, przestępczością zorganizowaną i terroryzmem.  Jednak, jak wskazuje Komisja, opinię o tym instrumencie i jego skuteczność mogą podważać doniesienia, z których wynika, że wykorzystywano go do przesłuchań zamiast ścigania przestępstw mniejszej wagi oraz wykonywania wyroków i nie rozważano przy tym należycie, czy przekazanie danej osoby jest proporcjonalne, nie wspominając o ponoszonych kosztach ludzkich i finansowych (koszt procedury przekazywania osoby oszacowany przez jedno z państw członkowskich wynosi 25.000 tys. EUR).

W niektórych przypadkach brakuje struktur umożliwiających odpowiednią reprezentację prawną osób poszukiwanych europejskim nakazem aresztowania w państwie członkowskim wydającym nakaz i w państwie członkowskim go wykonującym. Oprócz tego warunki w więzieniach w wielu państwach członkowskich UE mogą potencjalnie podważyć przekonanie o odpowiednim traktowaniu więźniów, które jest podstawą europejskiego nakazu aresztowania oraz decyzji ramowej w sprawie przekazywania osób skazanych, która zostanie wkrótce wdrożona.

  Czy według Komisji europejski nakaz aresztowania jest skutecznym środkiem i czy osiągnął swoje cele?

  Jakie kroki Komisja zamierza podjąć w celu dopilnowania, by nadużywanie europejskiego nakazu aresztowania zostało w praktyce powstrzymane?

  Jak Komisja zamierza zagwarantować, że osoby poszukiwane europejskim nakazem aresztowania będą miały skuteczne prawo do porady prawnej zarówno w państwie wydającym ten nakaz, jak i w państwie go wykonującym, i że skutkiem decyzji o niewykonywaniu europejskiego nakazu aresztowania będzie usunięcie z wpisu schengeńskiego?

  Jakie propozycje zamierza Komisja przedstawić celem dopilnowania, by standardy wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych oraz warunki w więzieniach w Unii Europejskiej nie były źródłem wzajemnego braku zaufania do wymiaru sprawiedliwości państw członkowskich?

Przedłożone: 11.5.2011

Przekazane: 13.5.2011

Termin na udzielenie odpowiedzi: 20.5.2011

Oryginalny język pytania: EN
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności