Förfarande : 2011/2563(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000118/2011

Ingivna texter :

O-000118/2011 (B7-0320/2011)

Debatter :

PV 08/06/2011 - 12
CRE 08/06/2011 - 12

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 46kWORD 23k
11 maj 2011
O-000118/2011

Fråga för muntligt besvarande O-000118/2011

till kommissionen

Artikel 115 i arbetsordningen

Elena Oana Antonescu, Axel Voss, Simon Busuttil, Salvatore Iacolino

för PPE-gruppen


  Angående: Den europeiska arresteringsordern

 Svar i kammaren 

Den europeiska arresteringsordern har visat sig vara ett effektivt instrument för att bekämpa gränsöverskridande brottslighet, organiserad brottslighet och terrorism. Detta framhålls i en aktuell rapport från kommissionen (KOM(2011)0175). Enligt kommissionen finns dock risk för att dess rykte och effektivitet har undergrävts genom att den rapporteras ha använts för att genomföra förhör och inte för lagföring eller verkställighet av dom samt för mindre allvarliga brott, utan hänsyn till om utlämningen är proportionerlig och till de mänskliga och ekonomiska kostnaderna (som enligt en medlemsstat uppskattas till 25 000 euro per utlämningsförfarande).

Ibland finns heller inte några resurser till ett lämpligt juridiskt ombud för personer som är efterlysta enligt den europeiska arresteringsordern, varken i den utfärdande eller i den verkställande medlemsstaten. Slutligen kan fängelseförhållandena i många av EU:s medlemsstater eventuellt undergräva förtroendet för att fångar behandlas korrekt, något som utgör grundvalen för den europeiska arresteringsordern och det snart genomförda rambeslutet om överföring av dömda personer.

  Anser kommissionen att den europeiska arresteringsordern har varit ett användbart instrument och att den har uppnått sina mål?

  Vilka åtgärder avser kommissionen att vidta för att garantera att den oproportionerliga användningen av den europeiska arresteringsordern upphör i praktiken?

  Hur tänker kommissionen se till att personer som är efterlysta enligt den europeiska arresteringsordern får faktisk rätt till juridisk rådgivning både i den utfärdande och i den verkställande staten, och se till att ett beslut att inte verkställa en europeisk arresteringsorder leder till att Schengen-registreringen tas bort?

  Vilka förslag tänker kommissionen lägga fram för att se till att de straffrättsliga standarderna och fängelseförhållandena i EU inte blir en källa för misstro mot medlemsstaternas rättssystem?

Ingiven: 11.5.2011

Vidarebefordrad: 13.5.2011

Sista svarsdag: 20.5.2011

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy