Procedūra : 2011/2563(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : O-000129/2011

Iesniegtie teksti :

O-000129/2011 (B7-0408/2011)

Debates :

PV 08/06/2011 - 12
CRE 08/06/2011 - 12

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :


Deputātu jautājumi
PDF 54kWORD 43k
2011. gada 20. maijs
O-000129/2011

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000129/2011

Komisijai

Reglamenta 115. pants

Cornelis de Jong, Søren Bo Søndergaard, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares, Kyriacos Triantaphyllides

GUE/NGL grupas vārdā


  Temats: Eiropas apcietināšanas orderis

 Atbilde plenārsēdē 

Komisija nesen ir publiskojusi īstenošanas ziņojumu par Eiropas apcietināšanas orderi (COM(2011)0175), kurā tā uzsvērusi virkni trūkumu, kas joprojām pastāv EAO piemērošanā. Šādi trūkumi ir, piemēram, jautājums par EAO izsniegšanu sīku pārkāpumu gadījumos, pienācīgi neapsverot personas izdošanas samērīgumu un neņemot vērā ar šo izdošanu saistītos cilvēkresursus un izmaksas (aptuveni EUR 25 000 par vienu izdošanas procedūru), un jautājums par nepieņemamiem ieslodzījuma apstākļiem, ko var raksturot arī kā necilvēcīgu vai cilvēka cieņu pazemojošu izturēšanos un tādējādi kā Eiropas Cilvēktiesību konvencijas (3. pants) un Eiropas Pamattiesību hartas (4. pans) pārkāpumu un kas nopietni mazina uzticību tam, ka pret ieslodzītajām personām izturas atbilstoši noteiktajiem standartiem, taču Eiropas apcietināšanas orderis pamatojas tieši uz šādu uzticēšanos.

 Vai Komisija piekrīt, ka saistībā ar katru izdoto EAO ļoti svarīgi ir ņemt vērā samērīgumu un ka izpildes valsts var atteikties izpildīt EAO, ja tā var pierādīt, ka nav ievērots samērīguma kritērijs, piemēram, tādu pārkāpumu gadījumos, kas valsts tiesību aktos kvalificēti kā ļoti sīki? Vai Komisija gatavojas skaidrot un sniegt pamatnostādnes attiecībā uz EAO samērīguma pārbaudēm papildus Padomes sagatavotajai rokasgrāmatai?

 Kā Komisija nodrošinās to, ka praksē tiek ievērotas saskaņā ar Eiropas apcietināšanas orderi meklējamo personu tiesības apstrīdēt šo orderi, gan to pieņēmušajā valstī, gan izpildes valstī un ka, pieņemot lēmumu par Eiropas apcietināšanas ordera nepildīšanu, tiek dzēsts Šengenas brīdinājums?

 Vai Komisija piekrīt, ka cietumos pastāvošo nepieņemamo apstākļu dēļ nav iespējams nodrošināt nepieciešamo savstarpējo uzticēšanos kriminālprocesuālo standartu jomā, un vai tā piekrīt, ka gadījumā, ja cietumu apstākļus Eiropas Savienībā neuzlabo, tiesām de facto ir pamats apturēt EAO izpildi, lai aizsargātu attiecīgās personas pamattiesības?

Iesniegšanas datums: 20.5.2011

Nosūtīts: 24.5.2011

Termiņš atbildei: 31.5.2011

Jautājuma oriģinālvaloda: EN 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika