Parlamendi esitatud küsimus - O-000140/2011Parlamendi esitatud küsimus
O-000140/2011

  Euroopa vahistamismäärus

  Suuliselt vastatav küsimus O-000140/2011
  nõukogule
  Kodukorra artikkel 115
  Timothy Kirkhope
  fraktsiooni ECR nimel

  Menetlus : 2011/2563(RSP)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  O-000140/2011
  Esitatud tekstid :
  O-000140/2011 (B7-0409/2011)
  Hääletused :
  Vastuvõetud tekstid :

  Euroopa vahistamismäärus on osutunud tõhusaks vahendiks võitluses piiriülese ja organiseeritud kuritegevuse ning terrorismiga. Siiski võivad komisjoni arvates vahistamismääruse mainet ja tõhusust kahjustada väited, et seda ei kasutata proportsionaalselt ning kavandatud ulatuses.

   Kas nõukogu on seisukohal, et Euroopa vahistamismäärus on olnud kasulik vahend ja sellega on saavutatud püstitatud eesmärgid?

   Milliseid samme kavatseb nõukogu võtta tagamaks, et Euroopa vahistamismääruse kasutamine toimub tulevikus toimepandud rikkumise ja  finantskuludega proportsionaalselt?

   Kuidas kavatseb nõukogu tagada Euroopa vahistamismääruse alusel kinnipidamisele kuuluvate isikute juriidilised ja haldusõigused?

  Esitatud: 31.5.2011

  Edastatud: 1.6.2011

  Vastuse tähtaeg: 22.6.2011