Parlamentarno vprašanje - O-000140/2011Parlamentarno vprašanje
O-000140/2011

  Evropski nalog za prijetje

  Vprašanje za ustni odgovor O-000140/2011
  za Svet
  Člen 115 poslovnika
  Timothy Kirkhope
  v imenu skupine ECR

  Postopek : 2011/2563(RSP)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  O-000140/2011
  Predložena besedila :
  O-000140/2011 (B7-0409/2011)
  Glasovanja :
  Sprejeta besedila :

  Evropski nalog za prijetje se je izkazal za učinkovito sredstvo v boju proti čezmejnemu kriminalu, organiziranemu kriminalu in terorizmu. Vendar, kot opozarja Komisija, lahko njegov ugled in učinkovitost zamajejo poročila, da se ne uporablja na sorazmeren način ter za namene, za katere je bil vzpostavljen.

   Ali Svet meni, da se je evropski nalog za prijetje pokazal kot koristen instrument in da je prinesel želene rezultate?

   Kakšne ukrepe namerava sprejeti Svet, da bi zagotovil, da bo v prihodnje uporaba evropskega naloga za prijetje sorazmerna storjenemu kaznivemu dejanju in stroškom?

   Kako namerava Svet zagotoviti zakonske in upravne pravice oseb, za katere se izda evropski nalog za prijetje?

  Vloženo: 31.5.2011

  Posredovano: 1.6.2011

  Rok za odgovor: 22.6.2011