Procedură : 2011/2723(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : O-000153/2011

Texte depuse :

O-000153/2011 (B7-0421/2011)

Dezbateri :

PV 13/09/2011 - 19
CRE 13/09/2011 - 19

Voturi :

Texte adoptate :


Întrebări parlamentare
PDF 43kWORD 26k
16 iunie 2011
O-000153/2011

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000153/2011

adresată Comisiei

Articolul 115 din Regulamentul de procedură

Pervenche Berès, Karima Delli

în numele Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale


  Subiect: Strategia UE privind persoanele fără adăpost

 Răspuns în plen 

În decembrie 2010, Parlamentul European a adoptat o declaraţie scrisă referitoare la strategia UE privind persoanele fără adăpost, pentru a ajuta statele membre să dezvolte strategii naţionale eficiente, în conformitate cu Raportul comun privind protecția socială și incluziunea socială pentru anul 2010 şi ca parte a Europa 2020. Acest raport comun pe 2010 precizează clar că statele membre ar trebui să adopte strategii integrate cu privire la persoanele fără adăpost, care să se concentreze asupra unor obiective esenţiale, precum prevenirea acestei situaţii şi reducerea duratei sale, în special în cazurile grave, îmbunătăţirea serviciilor pentru persoanele fără adăpost şi oferirea unor locuinţe abordabile ca preţ. La Conferinţa consensului european privind lipsa de adăpost din 2010 s-a solicitat o strategie globală a UE în această privinţă, care să susţină, să monitorizeze şi să coordoneze dezvoltarea politicilor privind lipsa de adăpost în statele membre. Platforma europeană de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale din 2010 (PECSES) reprezintă un angajament de continuare a activităţii Comisiei în acest domeniu, ţinând seama de rezultatele Conferinţei dedicate consensului european.

În ce stadiu se află Comisia în privinţa dezvoltării unei Strategii a UE privind lipsa de adăpost în cadrul PECSES? Care sunt, în opinia Comisiei, componentele centrale ale strategiei şi în ce mod va ţine seama de recomandările juriului Conferinţei consensului european privind lipsa de adăpost? Cum concepe Comisia cooperarea cu Parlamentul European în dezvoltarea unei strategii UE privind lipsa de adăpost? Are Comisia intenţia de a redacta o comunicare privind lipsa de adăpost - şi dacă da, când? Iar dacă nu, de ce nu?

În cadrul Uniunii pentru inovare şi a Platformei europene de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale, cum va susţine Comisia explorările în direcţia colectării mai multor informaţii privind soluţiile eficiente de combatere a lipsei de adăpost şi cum va sprijini difuzarea şi promovarea acestor soluţii?

În declaraţia scrisă 61/2010 sunt identificate cinci priorităţi majore care trebuie luate în considerare pentru a eradica problema lipsei de adăpost. Cum va facilita Comisia progresele în această direcţie în statele membre?

Depunere: 16.6.2011

Trimisă: 20.6.2011

Termen pentru răspuns: 27.6.2011

Limba originală a întrebării: EN
Aviz juridic - Politica de confidențialitate