Postup : 2011/2723(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000153/2011

Predkladané texty :

O-000153/2011 (B7-0421/2011)

Rozpravy :

PV 13/09/2011 - 19
CRE 13/09/2011 - 19

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 42kWORD 25k
16. júna 2011
O-000153/2011

Otázka na ústne zodpovedanie O-000153/2011

Komisii

článok 115 rokovacieho poriadku

Pervenche Berès, Karima Delli

v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci


  Vec: Stratégia EÚ v oblasti bezdomovstva

 Odpoveď v pléne 

Európsky parlament prijal v decembri 2010 písomné vyhlásenie o stratégii EÚ v oblasti bezdomovstva na podporu členských štátov pri vytváraní účinných vnútroštátnych stratégií, ktoré budú v súlade so spoločnou správou o sociálnej ochrane a sociálnom začleňovaní 2010 a budú súčasťou stratégie Európa 2020. V spoločnej správe 2010 sa jasne uvádza, že členské štáty by mali prijať integrované stratégie v oblasti bezdomovstva zamerané na kľúčové ciele, ako je prevencia bezdomovstva a skrátenie jeho trvania, s cieľom riešiť najkritickejšie problémy bezdomovstva, zlepšiť kvalitu služieb pre bezdomovcov a poskytovanie dostupného bývania. V roku 2010 bola na Európskej konsenzuálnej konferencii o bezdomovstve vyslovená požiadavka spoločnej stratégie EÚ v oblasti bezdomovstva, ktorej cieľom by bolo sledovať a koordinovať vývoj v oblasti politík bezdomovstva v členských štátoch. Európska platforma proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu (EPPSE) je odhodlaná pokračovať v práci Komisie v oblasti bezdomovstva, s prihliadnutím na výsledky konferencie o konsenze.

Aké štádium dosiahla Komisia pri príprave stratégie EÚ v oblasti bezdomovstva v rámci EPPSE? Ktoré súčasti takejto stratégie považuje Komisia za hlavné a ako bude brať do úvahy odporúčania poroty Európskej konsenzuálnej konferencie o bezdomovstve? Akú má Komisia predstavu o spolupráci s Európskym parlamentom pri rozvoji stratégie EÚ v oblasti bezdomovstva? Zvažuje Komisia vypracovanie oznámenia o otázke bezdomovstva, a ak áno, kedy?  Ak nie, prečo?

Ako bude Komisia v rámci Inovácie v Únii a Európskej platformy proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu podporovať uskutočňovanie pokusov, aby zhromaždila ďalšie dôkazy o účinnom riešení problémov v oblasti bezdomovstva, a ako bude podporovať informovanie o týchto riešeniach a ich ďalšie šírenie?

V písomnom vyhlásení 61/2010 bolo stanovených päť kľúčových priorít, ktoré treba riešiť, aby sa skončil problém bezdomovstva. Ako podporí Komisia dosahovanie týchto cieľov v členských štátoch?

Predložené: 16.6.2011

Postúpené: 20.6.2011

Termín na zodpovedanie: 27.6.2011

Pôvodný jazyk otázky: EN
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia