Parlamentarno vprašanje - O-000153/2011Parlamentarno vprašanje
O-000153/2011

Strategija EU za brezdomstvo

Vprašanje za ustni odgovor O-000153/2011
za Komisijo
Člen 115 poslovnika
Pervenche Berès, Karima Delli
v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve

Postopek : 2011/2723(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
O-000153/2011
Predložena besedila :
O-000153/2011 (B7-0421/2011)
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

Decembra 2010 je Evropski parlament sprejel pisno izjavo o strategiji EU za brezdomstvo v podporo državam članicam pri pripravi učinkovitih nacionalnih strategij, skladno s skupnim poročilom o socialni zaščiti in socialni vključenosti iz leta 2010 in kot del strategije Evropa 2020. V skupnem poročilu iz leta 2010 je bilo jasno zapisano, da bi morale države članice sprejeti celovite strategije za brezdomstvo, ki bi bile usmerjene v ključne cilje, kot so preprečevanje in skrajšanje trajanja brezdomstva, s poudarkom na njegovih najtežjih oblikah ter izboljšanjem kakovosti storitev in ponudbe dostopnih stanovanj za brezdomce. Evropska konferenca o soglasju na področju brezdomstva iz leta 2010 je pozvala k vseobsegajoči strategiji EU za brezdomstvo v podporo razvoju, spremljanju in usklajevanju politik za brezdomstvo v državah članicah. Evropska platforma proti revščini in socialni izključenosti se zavzema za nadaljevanje dela Komisije glede brezdomstva, in sicer z upoštevanjem zaključkov konference o soglasju.

V kateri fazi je Komisija glede razvoja strategije EU za brezdomstvo znotraj okvira Evropske platforme proti revščini in socialni izključenosti? Katere so po mnenju Komisije glavne sestavine take strategije in kako namerava upoštevati priporočila porote Evropske konference o soglasju na področju brezdomstva? Kakšni so načrti Komisije glede sodelovanja z Evropskim parlamentom pri pripravi strategije EU za brezdomstvo? Ali Komisija razmišlja o pripravi osnutka sporočila o brezdomstvu in, če je odgovor pritrdilen, kdaj ga lahko pričakujemo? Če o tem ne razmišlja, ali lahko pojasni, zakaj ne?

Kako namerava Komisija v okviru Unije inovacij in Evropske platforme proti revščini in socialni izključenosti podpreti poskuse zbiranja nadaljnjih dokazov o učinkovitih rešitvah za brezdomstvo in kako bo podprla razširjanje in nadaljnji razvoj teh rešitev?

Pisna izjava št. 61/2010 določa 5 ključnih prednostnih nalog, ki jih je treba obravnavati, če želimo odpraviti brezdomstvo. Kako bo Komisija omogočila napredek pri uresničevanju teh ciljev v državah članicah?

Vloženo: 16.6.2011

Posredovano: 20.6.2011

Rok za odgovor: 27.6.2011