Întrebare parlamentară - O-000156/2011Întrebare parlamentară
O-000156/2011

Stadiul negocierilor cu Australia, SUA şi Canada în legătură cu utilizarea şi transferul datelor din Registrul cu numele pasagerilor (PNR)

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000156/2011
adresată Comisiei
Articolul 115 din Regulamentul de procedură
Cornelia Ernst, Helmut Scholz, Søren Bo Søndergaard
în numele Grupului GUE/NGL

Procedură : 2011/2729(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
O-000156/2011
Texte depuse :
O-000156/2011 (B7-0412/2011)
Voturi :
Texte adoptate :
  1. Poate Comisia să clarifice în detaliu evaluarea conformităţii acordului UE-Australia privind PNR cu drepturile fundamentale şi legislaţia UE, precum şi cu criteriile stabilite în rezoluţiile Parlamentului European P7_TA(2010)0144 şi P7_TA(2010)0397? Poate Comisia mai ales să explice cum a stabilit că strângerea şi utilizarea datelor PNR îndeplinesc condiţiile legale ale necesităţii şi proporţionalităţii?
  2. Poate Comisia să clarifice, în contextul articolului 218 TFUE, modul în care intenţionează să implementeze articolele 23 şi 25 din acordul UE-Australia (privind soluţionarea litigiilor, suspendarea şi rezilierea) în situaţia în care Parlamentul European, cu majoritate absolută, hotărăşte aplicarea articolelor respective?
  3. Având în vedere că transferul de date PNR de către firmele de transport aerian este impus de legislaţia australiană, scopul acordului UE-Australia este exclusiv acela de a garanta că transferul de date are loc în conformitate cu legislaţia UE privind protecţia datelor. Este de acord Comisia cu faptul că articolul 16 din TFUE este un temei juridic adecvat pentru decizia Consiliului?
  4. Având în vedere că o definiţie uniformă a acţionării pe baza tipologiei, bazată pe documentele internaţionale în vigoare, ar putea ajuta la evaluarea legăturii dintre colectarea şi procesarea datelor PNR şi activităţile bazate pe tipologie, ar fi Comisia de acord să lucreze la o asemenea definiţie?
  5. În aşteptarea rezultatului viitoarelor negocieri cu SUA şi Canada, poate Comisia să ofere informaţii legate de criteriile generale menite să asigure respectarea principiilor necesităţii şi proporţionalităţii, în special în ce priveşte domeniul de aplicare şi perioadele de păstrare? Poate Comisia să prezinte o imagine de ansamblu a acordurilor bilaterale posibile între SUA şi statele membre care conţin o trimitere la PNR? Poate Comisia să clarifice viitoarea legislaţie care prevede transferul automat de date PNR din Canada către SUA?
  6. Poate Comisia să clarifice relaţia dintre programul Secure Flight al SUA şi colectarea de date PNR?
  7. Ia Comisia în calcul frecvenţa utilizării ad hoc a sistemului PULL de către autorităţile SUA în raport cu sistemul de transportatori aerieni care folosesc deja metoda PUSH în conformitate cu dispoziţiile acordului existent cu SUA?
  8. Se derulează în momentul de faţă negocieri între Comisie şi Statele Unite?
  9. Va garanta Comisia faptul că transferul de PNR către SUA, Canada şi Australia nu împiedică cu nimic dreptul fundamental la libera circulaţie al cetăţenilor europeni către aceste ţări? Va include proiectul de acord o referire la acest drept fundamental al omului, menţionat în Pactul internaţional privind drepturile civile şi politice şi Carta UE?

Depunere: 20.6.2011

Trimisă: 22.6.2011

Termen pentru răspuns: 29.6.2011