Procedūra : 2011/2803(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : O-000158/2011

Pateikti tekstai :

O-000158/2011 (B7-0435/2011)

Debatai :

PV 29/09/2011 - 4
CRE 29/09/2011 - 4

Balsavimas :

Priimti tekstai :


Parlamentiniai klausimai
PDF 49kWORD 27k
2011 m. birželio 21 d.
O-000158/2011

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000158/2011

Komisijai

Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis

Mario Pirillo, Rosario Crocetta, Gianni Pittella, Guido Milana, Rita Borsellino, Pier Antonio Panzeri, Andrea Cozzolino, Sergio Gaetano Cofferati, Salvatore Caronna, Patrizia Toia, Silvia Costa, David-Maria Sassoli, Gianluca Susta, Roberto Gualtieri, Leonardo Domenici, Francesco De Angelis, Oreste Rossi, Ioan Enciu, Paolo Bartolozzi, Giommaria Uggias, Amalia Sartori, Aldo Patriciello, Alfredo Antoniozzi, Giancarlo Scottà, Matteo Salvini, Clemente Mastella, Barbara Matera, Elisabetta Gardini, Vincenzo Iovine, Gabriele Albertini, Antonio Cancian, Cristiana Muscardini, Pavel Poc, Jo Leinen, Potito Salatto, Salvatore Tatarella, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Iuliu Winkler, Paolo De Castro, Rovana Plumb, Sebastian Valentin Bodu, Crescenzio Rivellini, Iosif Matula, Roberta Angelilli, Cristian Silviu Buşoi, Carlo Fidanza


  Tema: Valstybės paramos daug energijos sunaudojančioms pramonės įmonėms gairės

 Atsakymas plenariniame posėdyje 

2011 balandžio 27 d. Komisijos sprendimu 2011/278/ES, kuriuo nustatomos suderinto nemokamo apyvartinių taršos leidimų suteikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnį pereinamojo laikotarpio Sąjungos taisyklės, su pakeitimais, padarytais Direktyva 2009/29/EB, numatoma suteikti nemokamas kvotas tik tiesioginiams teršalams iki ribos, kuri numatyta pagal gairių sistemą. Tačiau į šio sprendimo taikymo sritį neįeina apie 70 proc. elektros krosnių išmetamų teršalų, t. y. netiesioginių teršalų, susidarančių šiluminėse elektrinėse, tiekiančiose energiją krosnims. Išmetamo CO2 poveikis elektros kainai turėtų poveikio visai pramonės sistemai, ypač sukeltų neigiamų padarinių sektoriams, naudojantiems daugiausiai energijos (pvz., plieno gavybos sektoriui).

Europos Komisija savo 2009 m. gruodžio 24 d. sprendimu 2010/2/ES pripažino, kad plieno gamybos sektoriuje esama didelės anglies dioksido nuotėkio rizikos; dėl šios priežasties jis praranda didelę dalį rinkos, kuri atitenka išmetamo anglies dioksido aspektu mažiau efektyviems gamintojams už ES ribų. Tai reiškia, kad Europos plieno gamintojai tampa mažiau konkurencingi už gamintojus didžiosiose ES nepriklausančiose šalyse, kurios skiria mažiau dėmesio aplinkos apsaugai. Direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnio 6 dalyje numatyta, kad valstybės narės gali taikyti finansines priemones, kuriomis būtų skatinami sektoriai, kuriuose esama didelės anglies dioksido nuotėkio rizikos, siekiant kompensuoti sąnaudas, kurias šie sektoriai patiria dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo poveikio elektros kainoms (netiesioginės sąnaudos), ir kur tokios priemonės atitinka nuostatas dėl valstybės paramos.

Ar Komisija būsimosiose valstybės paramos gairėse pagal naująją prekybos taršos leidimais sistemą rengiasi siūlyti kokias nors priemones, kurios padėtų užtikrinti, kad plieno gamybos sektorius, kuriame naudojamos elektrinės krosnys (ir atitinkamos valcavimo gamyklos) būtų pripažintas sektoriumi, kuriam gali būti taikomos kompensacinės priemonės, nurodytos Direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnio 6 dalyje, ir kad šios kompensacinės priemonės būtų proporcingos sąnaudoms?

Pateikta: 21.6.2011

Perduota: 24.6.2011

Atsakyti iki: 1.7.2011

 

Klausimo originalo kalba: IT 
Teisinė informacija - Privatumo politika