Postopek : 2011/2803(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : O-000158/2011

Predložena besedila :

O-000158/2011 (B7-0435/2011)

Razprave :

PV 29/09/2011 - 4
CRE 29/09/2011 - 4

Glasovanja :

Sprejeta besedila :


Parlamentarna vprašanja
PDF 48kWORD 26k
21. junij 2011
O-000158/2011

Vprašanje za ustni odgovor O-000158/2011

za Komisijo

Člen 115 poslovnika

Mario Pirillo, Rosario Crocetta, Gianni Pittella, Guido Milana, Rita Borsellino, Pier Antonio Panzeri, Andrea Cozzolino, Sergio Gaetano Cofferati, Salvatore Caronna, Patrizia Toia, Silvia Costa, David-Maria Sassoli, Gianluca Susta, Roberto Gualtieri, Leonardo Domenici, Francesco De Angelis, Oreste Rossi, Ioan Enciu, Paolo Bartolozzi, Giommaria Uggias, Amalia Sartori, Aldo Patriciello, Alfredo Antoniozzi, Giancarlo Scottà, Matteo Salvini, Clemente Mastella, Barbara Matera, Elisabetta Gardini, Vincenzo Iovine, Gabriele Albertini, Antonio Cancian, Cristiana Muscardini, Pavel Poc, Jo Leinen, Potito Salatto, Salvatore Tatarella, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Iuliu Winkler, Paolo De Castro, Rovana Plumb, Sebastian Valentin Bodu, Crescenzio Rivellini, Iosif Matula, Roberta Angelilli, Cristian Silviu Buşoi, Carlo Fidanza


  Zadeva: Smernice glede državne pomoči za energetsko intenzivne industrijske panoge

 Odgovor na plenarnem zasedanju 

Sklep Komisije št. 2011/278/EU z dne 27. aprila 2011 o določitvi prehodnih pravil za usklajeno brezplačno dodelitev pravic do emisije na ravni Unije v skladu s členom 10a Direktive 2003/87/ES, kakor je bila spremenjena z Direktivo št. 2009/29/ES, predvideva dodelitev brezplačnih pravic le za neposredne emisije, in sicer do zgornje meje, določene s sistemom referenčnih vrednosti. Sklep pa ne vključuje približno 70 % emisij iz električnih peči – posrednih emisij, ki jih proizvajajo termoelektrarne, ki poganjajo peči. Učinek emisij CO2 na ceno električne energije bo prizadel industrijski sistem, saj bodo kaznovani sektorji, ki porabijo več energije (jeklarstvo).

Evropska komisija je s sklepom št. 2010/2/EU z dne 24. decembra 2009 priznala, da je jeklarski sektor izpostavljen visokemu tveganju selitve virov CO2 ter posledični izgubi pomembnega deleža trga v korist obratov, ki so manj učinkoviti, kar zadeva emisije ogljika, in se nahajajo zunaj EU. S tem je Komisija naznanila izgubo konkurenčnosti evropskega industrijskega sistema v primerjavi z vodilnimi državami zunaj EU, ki okolju posvečajo manj pozornosti. Direktiva št. 2003/87/ES v odstavku 6 člena 10a določa, da lahko države članice sprejmejo finančne ukrepe v korist sektorjev, ki so po ocenah izpostavljeni visokemu tveganju selitve virov CO2, da bi s tem nadomestile stroške, povezane z emisijami toplogrednih plinov, vključene v cene električne energije (posredni stroški), kadar so ti finančni ukrepi skladni s pravili o državni pomoči.

Ali namerava Komisija v prihodnjih smernicah glede državne pomoči, predvidene v okviru novega sistema trgovanja z emisijami EU, sprejeti ukrepe, s katerimi bi zagotovila, da bi bil sektor proizvodnje jekla v električnih pečeh (in s tem povezanih valjarnah) uvrščen med sektorje, ki so upravičeni do nadomestnih ukrepov iz odstavka 6 člena 10a Direktive št. 2003/87/ES, ter da bi bili ti nadomestni ukrepi sorazmerni z nastalimi stroški?

Vloženo: 21.6.2011

Posredovano: 24.6.2011

Rok za odgovor: 1.7.2011

Izvirni jezik vprašanja: IT 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov