Parlamenti kérdés - O-000160/2011Parlamenti kérdés
O-000160/2011

Az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak használatára és továbbítására vonatkozóan Ausztráliával, az Amerikai Egyesült Államokkal és Kanadával folytatott tárgyalások jelenlegi állása

Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000160/2011
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 115. cikke
Birgit Sippel
a(z) S&D képviselőcsoport nevében

Eljárás : 2011/2729(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
O-000160/2011
Előterjesztett szövegek :
O-000160/2011 (B7-0414/2011)
Szavazatok :
Elfogadott szövegek :
  1. Tudná-e pontosítani a Bizottság részletekbe menően az EU és Ausztrália közötti PNR-egyezmény alapvető jogoknak és uniós jogszabályoknak, illetve a P7_TA(2010)0144 és P7_TA(2010)0397 európai parlamenti állásfoglalásokban megállapított feltételeknek való megfelelőségéről készített értékelését? Kifejtené-e a Bizottság, hogyan állapította meg, hogy a PNR-adatok gyűjtése és használata megfelel a szükségesség és az arányosság jogi követelményeinek?
  2. Kifejtené-e a Bizottság hogy – az EUMSZ 218. cikke keretében – miként szándékozik végrehajtani az EU és Ausztrália közötti megállapodás (jogviták rendezésére, illetve a megállapodás felfüggesztésére és felmondására vonatkozó) 23. és 25. cikkét abban az esetben, ha az Európai Parlament, a szavazatok abszolút többségével felszólít e cikkek alkalmazására?
  3. Tekintettel arra, hogy az ausztrál jogszabályok előírják a PNR adatainak fuvarozók általi továbbítását, az EU és Ausztrália közötti megállapodás célja kizárólag annak biztosítása, hogy az adattovábbításra az uniós adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kerüljön sor. Egyetért-e azzal a Bizottság, hogy az EUMSZ 16. cikke megfelelő jogalapot képez a tanácsi határozathoz?
  4. Tekintettel arra, hogy egy profilalkotásra vonatkozó - a hatályos nemzetközi dokumentumokat alapul vevő - egységesen elfogadott fogalommeghatározás segíthetné a PNR-adatok gyűjtése és feldolgozása, illetve a profilalkotási tevékenységek közötti kapcsolatok értékelését, hajlandó lenne-e a Bizottság egy ilyen fogalommeghatározáson dolgozni?
  5. Az Amerikai Egyesül Államokkal és Kanadával folytatott további tárgyalások eredményéig tájékoztatna-e a Bizottság azon általános feltételekről, amelyek biztosítják a szükségesség és arányosság elvének tiszteletben tartását, különösen a hatály és a megőrzési időtartamok vonatkozásában? Tudna-e olyan átfogó képet adni az Egyesült Államok és a tagállamok közötti lehetséges kétoldalú megállapodásokról, amelyek tartalmaznak a PNR-adatok továbbítására vonatkozó hivatkozást? Ismertetné-e a Bizottság azon jövőbeni jogszabályokat, amelyek rendelkeznek a PNR-adatok Kanadából az Egyesült Államokba történő rendszeres továbbításáról?
  6. Tisztázná-e a Bizottság az amerikai Secure Flight program és a PNR-adatok gyűjtése közötti kapcsolatot?
  7. Figyelembe veszi-e a Bizottság az egyesült államokbeli hatóságok által az Egyesült Államokkal kötött létező megállapodás rendelkezéseivel összhangban az elküldésen alapuló („push”) módszert használó fuvarozók rendszereiből történő ad hoc lehívások („pull”) gyakoriságát?
  8. Folyamatban vannak-e tárgyalások a Bizottság és az Amerikai Államok között? Milyen következményekre számít a Bizottság saját jogi szolgálatának jogi véleménye alapján?

Előterjesztve: 22.6.2011

Továbbítva: 24.6.2011

A válaszadás határideje: 1.7.2011