Parlamenti kérdés - O-000165/2011Parlamenti kérdés
O-000165/2011

Az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) adatainak használatára és továbbítására vonatkozóan Ausztráliával, az Amerikai Egyesült Államokkal és Kanadával folytatott tárgyalások jelenlegi állása

Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000165/2011
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 115. cikke
Sophia in 't Veld
a(z) ALDE képviselőcsoport nevében

Eljárás : 2011/2729(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
O-000165/2011
Előterjesztett szövegek :
O-000165/2011 (B7-0416/2011)
Szavazatok :
Elfogadott szövegek :
  1. Tudná-e pontosítani a Bizottság részletekbe menően az EU és Ausztrália közötti PNR-egyezmény alapvető jogoknak és uniós jogszabályoknak, illetve a P7_TA(2010)0144 és P7_TA(2010)0397 európai parlamenti állásfoglalásokban megállapított feltételeknek való megfelelőségéről készített értékelését? Kifejtené-e a Bizottság, hogyan állapította meg, hogy a PNR-adatok gyűjtése és használata megfelel a szükségesség és az arányosság jogi követelményeinek?
  2. Kifejtené-e a Bizottság hogy – az EUMSZ 218. cikkével összefüggésben – miként szándékozik végrehajtani az EU és Ausztrália közötti megállapodás (jogviták rendezésére, illetve a megállapodás felfüggesztésére és felmondására vonatkozó) 23. és 25. cikkét abban az esetben, ha az Európai Parlament, a szavazatok abszolút többségével felszólít e cikkek alkalmazására?
  3. Tekintettel arra, hogy az ausztrál jogszabályok előírják a PNR adatainak fuvarozók általi továbbítását, az EU és Ausztrália közötti megállapodás célja kizárólag annak biztosítása, hogy az adattovábbításra az uniós adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kerüljön sor. Egyetért-e a Bizottság azzal, hogy az EUMSZ 16. cikke megfelelő jogalapot képez a tanácsi határozathoz?
  4. Tekintettel arra, hogy egy profilalkotásra vonatkozó - a hatályos nemzetközi dokumentumokat alapul vevő - egységesen elfogadott fogalommeghatározás segíthetné a PNR-adatok gyűjtése és feldolgozása, illetve a profilalkotási tevékenységek közötti kapcsolatok értékelését, hajlandó lenne-e a Bizottság egy ilyen fogalommeghatározáson dolgozni?
  5. Az Amerikai Egyesül Államokkal és Kanadával folytatott további tárgyalások eredményéig tájékoztatna-e a Bizottság azon általános feltételekről, amelyek biztosítják a szükségesség és arányosság elvének tiszteletben tartását, különösen a hatály és a megőrzési időtartamok vonatkozásában? Átfogó képet tudna-e adni az Egyesült Államok és a tagállamok közötti olyan, lehetséges kétoldalú megállapodásokról, amelyek a PNR-adatok továbbítására vonatkozó hivatkozást tartalmaznak? Ismertetné-e a Bizottság azon jövőbeni jogszabályokat, amelyek rendelkeznek a PNR-adatok Kanadából az Egyesült Államokba történő rendszeres továbbításáról?
  6. Tisztázná-e a Bizottság az amerikai Secure Flight program és a PNR-adatok gyűjtése közötti kapcsolatot?
  7. A Bizottság véleménye szerint az egyesült államokbeli hatóságok által az elküldésen alapuló („push”) módszert már használó fuvarozók rendszereiből történő ad hoc lehívások („pull”) gyakorisága összhangban van-e az Egyesült Államokkal kötött létező megállapodás rendelkezéseivel?
  8. Folyamatban vannak-e tárgyalások a Bizottság és az Amerikai Államok között? Milyen következményekre számít a Bizottság saját jogi szolgálatának jogi véleménye alapján?

Előterjesztve: 24.6.2011

Továbbítva: 28.6.2011

A válaszadás határideje: 5.7.2011