Întrebare parlamentară - O-000180/2011Întrebare parlamentară
O-000180/2011

Abordarea strategică a Uniunii Europene în vederea Conferinței mondiale pentru radiocomunicații a UIT din 2012 (CMR-12)

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000180/2011
adresată Comisiei
Articolul 115 din Regulamentul de procedură
Herbert Reul
în numele Comisia pentru industrie, cercetare şi energie

Procedură : 2011/2755(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
O-000180/2011
Texte depuse :
O-000180/2011 (B7-0429/2011)
Voturi :
Texte adoptate :

În cadrul Conferinței mondiale pentru radiocomunicații a UIT (CMR), care se va desfășura la Geneva în perioada 23 ianuarie-17 februarie 2012, se vor adopta modificări la reglementările din domeniul radiocomunicațiilor obligatorii pentru membrii UIT, inclusiv pentru toate statele membre ale UE. După cum reiese clar din comunicarea adoptată de Comisie (COM(2011)0180), o serie de puncte de pe agendă sunt de importanță majoră pentru politicile UE, fiind posibile situații care ar putea afecta normele comune, cum ar fi cele referitoare la dividendul digital sau la dispozitivele cu rază mică de acțiune, întrucât în prezent există dispoziții legislative la nivelul UE care au ca obiect spectrele de frecvențe vizate, iar modificarea reglementărilor în materie de radiocomunicații ar putea afecta direct domeniul de aplicare al legislației menționate.

Trebuie luate în considerare și dispozițiile din cadrul de reglementare a serviciilor de comunicații electronice, care conferă în prezent o dimensiune comunitară negocierilor din cadrul organizațiilor internaționale competente în materie de frecvențe radio, situație care nu a existat în cazul CMR anterioare.

Importanța dimensiunii internaționale a fost scoasă în evidență în poziția adoptată de Parlamentul European la 11 mai 2011 în Raportul privind programul pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio (P7_TA(2011)0220), în care se subliniază că Uniunea trebuie să adopte o poziție unitară în domeniile de competență ale Uniunii.

Ce subiecte sunt considerate de Comisie ca fiind cele mai importante pentru această conferință și în ce domenii i se conferă Uniunii competență exclusivă?

Cum va promova Comisia dimensiunea consolidată la nivelul Uniunii în cadrul apropiatelor negocieri și cum va asigura caracterul unitar al poziției adoptate în cazurile în care Uniunea are competență exclusivă?

Având în vedere că în cadrul conferinței CMR-12 se va adopta agenda pentru conferința următoare din 2015, cum va asigura Comisia faptul că poziția Parlamentului European privind procesul RSPP va fi reflectată în agendă și că aceasta este favorabilă intereselor UE de la nivel internațional?

Depunere: 13.7.2011

Trimisă: 15.7.2011

Termen pentru răspuns: 22.7.2011