Parlamentin kysymys - O-000181/2011Parlamentin kysymys
O-000181/2011

  Rio de Janeirossa pidettävään Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen konferenssiin (Rio+20) liittyvät päätavoitteet

  Suullisesti vastattava kysymys O-000181/2011
  neuvostolle
  työjärjestyksen 115 artikla
  Jo Leinen
  Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta

  Menettely : 2011/2733(RSP)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  O-000181/2011
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  O-000181/2011 (B7-0436/2011)
  Äänestykset :
  Hyväksytyt tekstit :

  Mitkä ovat neuvoston mukaan Euroopan unionin päätavoitteet tulevassa Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen konferenssissa (Rio+20), joka pidetään Rio de Janeirossa Brasiliassa 4.–6. kesäkuuta 2012?

  Jätetty: 13.7.2011

  Välitetty: 14.7.2011

  Määräaika: 4.8.2011