Parlamenta jautājums - O-000181/2011Parlamenta jautājums
O-000181/2011

  Svarīgākie mērķi Apvienoto Nāciju Organizācijas konferencē par ilgtspējīgu attīstību (Rio+20 augstākā līmeņa sanāksmē) Riodežaneiro

  Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000181/2011
  Padomei
  Reglamenta 115. pants
  Jo Leinen
  Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja komitejas vārdā

  Procedūra : 2011/2733(RSP)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  O-000181/2011
  Iesniegtie teksti :
  O-000181/2011 (B7-0436/2011)
  Balsojumi :
  Pieņemtie teksti :

  Vai Padome var izklāstīt svarīgākos Eiropas Savienības mērķus plānotajā ANO konferencē par ilgtspējīgu attīstību (Rio+20 augstākā līmeņa sanāksmē), kas 2012. gada 4.–6. jūnijā notiks Riodežaneiro, Brazīlijā?

  Iesniegšanas datums: 13.7.2011

  Nosūtīts: 14.7.2011

  Termiņš atbildei: 4.8.2011