Parlementaire vraag - O-000181/2011Parlementaire vraag
O-000181/2011

Hoofddoelen van de VN-Conferentie over duurzame ontwikkeling (Rio+20-top) in Rio de Janeiro

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000181/2011
aan de Raad
Artikel 115 van het Reglement
Jo Leinen
namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Procedure : 2011/2733(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
O-000181/2011
Ingediende teksten :
O-000181/2011 (B7-0436/2011)
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

Kan de Raad toelichten wat de hoofddoelen van de Europese Unie zijn voor de komende VN-Conferentie over duurzame ontwikkeling (Rio+20) in Rio de Janeiro (Brazilië), van 4 t/m 6 juni 2012?

Ingediend: 13.7.2011

Doorgezonden: 14.7.2011

Uiterste datum beantwoording: 4.8.2011