Parlementaire vraag - O-000181/2011Parlementaire vraag
O-000181/2011

  Hoofddoelen van de VN-Conferentie over duurzame ontwikkeling (Rio+20-top) in Rio de Janeiro

  Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000181/2011
  aan de Raad
  Artikel 115 van het Reglement
  Jo Leinen
  namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

  Procedure : 2011/2733(RSP)
  Stadium plenaire behandeling
  Documentencyclus :  
  O-000181/2011
  Ingediende teksten :
  O-000181/2011 (B7-0436/2011)
  Stemmingen :
  Aangenomen teksten :

  Kan de Raad toelichten wat de hoofddoelen van de Europese Unie zijn voor de komende VN-Conferentie over duurzame ontwikkeling (Rio+20) in Rio de Janeiro (Brazilië), van 4 t/m 6 juni 2012?

  Ingediend: 13.7.2011

  Doorgezonden: 14.7.2011

  Uiterste datum beantwoording: 4.8.2011