Pytanie poselskie - O-000181/2011Pytanie poselskie
O-000181/2011

  Główne cele na konferencję ONZ w Rio de Janeiro w sprawie zrównoważonego rozwoju (szczyt Rio+20)

  Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000181/2011
  do Rady
  art. 115 Regulaminu PE
  Jo Leinen
  Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

  Procedura : 2011/2733(RSP)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  O-000181/2011
  Teksty złożone :
  O-000181/2011 (B7-0436/2011)
  Głosowanie :
  Teksty przyjęte :

  Czy Rada może wyjaśnić, jakie są główne cele Unii Europejskiej na zbliżającą się konferencję ONZ w sprawie zrównoważonego rozwoju (szczyt Rio+20), która odbędzie się w dniach 4-6 czerwca 2012 r. Rio de Janeiro (Brazylia)?

  Przedłożone: 13.7.2011

  Przekazane: 14.7.2011

  Termin na udzielenie odpowiedzi: 4.8.2011