Pytanie poselskie - O-000181/2011Pytanie poselskie
O-000181/2011

Główne cele na konferencję ONZ w Rio de Janeiro w sprawie zrównoważonego rozwoju (szczyt Rio+20)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000181/2011
do Rady
art. 115 Regulaminu PE
Jo Leinen
Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Procedura : 2011/2733(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
O-000181/2011
Teksty złożone :
O-000181/2011 (B7-0436/2011)
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

Czy Rada może wyjaśnić, jakie są główne cele Unii Europejskiej na zbliżającą się konferencję ONZ w sprawie zrównoważonego rozwoju (szczyt Rio+20), która odbędzie się w dniach 4-6 czerwca 2012 r. Rio de Janeiro (Brazylia)?

Przedłożone: 13.7.2011

Przekazane: 14.7.2011

Termin na udzielenie odpowiedzi: 4.8.2011