Парламентарен въпрос - O-000182/2011Парламентарен въпрос
O-000182/2011

Ключови цели за конференцията на ООН по въпросите на устойчивото развитие (среща на високо равнище Рио+20) в Рио де Жанейро

Въпрос с искане за устен отговор O-000182/2011
до Комисията
Член 115 от Правилника за дейността
Jo Leinen
от името на Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Процедура : 2011/2733(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000182/2011
Внесени текстове :
O-000182/2011 (B7-0437/2011)
Гласувания :
Приети текстове :

Може ли Комисията да обясни ключовите цели за Европейския съюз на предстоящата конференция на ООН по въпросите на устойчивото развитие (среща на високо равнище Рио+20), която ще се проведе в Рио де Жанейро, Бразилия, от 4 до 6 юни 2012 г.?

Внесен: 13.7.2011

Предаден: 15.7.2011

Краен срок за отговор: 22.7.2011