Парламентарен въпрос - O-000182/2011Парламентарен въпрос
O-000182/2011

  Ключови цели за конференцията на ООН по въпросите на устойчивото развитие (среща на високо равнище Рио+20) в Рио де Жанейро

  Въпрос с искане за устен отговор O-000182/2011
  до Комисията
  Член 115 от Правилника за дейността
  Jo Leinen
  от името на Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

  Процедура : 2011/2733(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  O-000182/2011
  Внесени текстове :
  O-000182/2011 (B7-0437/2011)
  Гласувания :
  Приети текстове :

  Може ли Комисията да обясни ключовите цели за Европейския съюз на предстоящата конференция на ООН по въпросите на устойчивото развитие (среща на високо равнище Рио+20), която ще се проведе в Рио де Жанейро, Бразилия, от 4 до 6 юни 2012 г.?

  Внесен: 13.7.2011

  Предаден: 15.7.2011

  Краен срок за отговор: 22.7.2011