Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000182/2011Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000182/2011

Centrale målsætninger for De Forenede Nationers konference om bæredygtig udvikling (Rio+20-topmødet) i Rio de Janeiro

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000182/2011
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 115
Jo Leinen
for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Procedure : 2011/2733(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-000182/2011
Indgivne tekster :
O-000182/2011 (B7-0437/2011)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Kan Kommissionen redegøre for Den Europæiske Unions centrale målsætninger for den kommende FN-konference om bæredygtig udvikling (Rio+20-topmødet), som vil finde sted i Rio de Janeiro, Brasilien, den 4.-6. juni 2012?

Indgivet: 13.7.2011

Videresendt: 15.7.2011

Besvarelsesfrist: 22.7.2011