Parlamendi esitatud küsimus - O-000182/2011Parlamendi esitatud küsimus
O-000182/2011

Rio de Janeiros toimuva ÜRO säästva arengu konverentsi (Rio+20 tippkohtumine) peamised eesmärgid

Suuliselt vastatav küsimus O-000182/2011
komisjonile
Kodukorra artikkel 115
Jo Leinen
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel

Menetlus : 2011/2733(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
O-000182/2011
Esitatud tekstid :
O-000182/2011 (B7-0437/2011)
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Kas komisjon võiks selgitada Euroopa Liidu peamisi eesmärke eelseisval ÜRO säästva arengu konverentsil (Rio+20 tippkohtumine), mis toimub Rio de Janeiros, Brasiilias 4.–6. juunil 2012?

Esitatud: 13.7.2011

Edastatud: 15.7.2011

Vastuse tähtaeg: 22.7.2011