Parlamentin kysymys - O-000182/2011Parlamentin kysymys
O-000182/2011

Rio de Janeirossa pidettävään Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen konferenssiin (Rio+20) liittyvät päätavoitteet

Suullisesti vastattava kysymys O-000182/2011
komissiolle
työjärjestyksen 115 artikla
Jo Leinen
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta

Menettely : 2011/2733(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
O-000182/2011
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
O-000182/2011 (B7-0437/2011)
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Mitkä ovat komission mukaan Euroopan unionin päätavoitteet tulevassa Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen konferenssissa (Rio+20), joka pidetään Rio de Janeirossa Brasiliassa 4.–6. kesäkuuta 2012?

Jätetty: 13.7.2011

Välitetty: 15.7.2011

Määräaika: 22.7.2011