Parlamenta jautājums - O-000182/2011Parlamenta jautājums
O-000182/2011

Svarīgākie mērķi Apvienoto Nāciju Organizācijas konferencē par ilgtspējīgu attīstību (Rio+20 augstākā līmeņa sanāksmē) Riodežaneiro

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000182/2011
Komisijai
Reglamenta 115. pants
Jo Leinen
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja komitejas vārdā

Procedūra : 2011/2733(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
O-000182/2011
Iesniegtie teksti :
O-000182/2011 (B7-0437/2011)
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

Vai Komisija var izklāstīt svarīgākos Eiropas Savienības mērķus plānotajā ANO konferencē par ilgtspējīgu attīstību (Rio+20 augstākā līmeņa sanāksmē), kas 2012. gada 4.–6. jūnijā notiks Riodežaneiro, Brazīlijā?

Iesniegšanas datums: 13.7.2011

Nosūtīts: 15.7.2011

Termiņš atbildei: 22.7.2011