Pytanie poselskie - O-000182/2011Pytanie poselskie
O-000182/2011

Podstawowe cele na konferencję ONZ w sprawie zrównoważonego rozwoju (szczyt Rio+20) w Rio de Janeiro

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000182/2011
do Komisji
art. 115 Regulaminu PE
Jo Leinen
Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Procedura : 2011/2733(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
O-000182/2011
Teksty złożone :
O-000182/2011 (B7-0437/2011)
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

Czy Komisja może wyjaśnić, jakie są podstawowe cele Unii Europejskiej na zbliżającą się konferencję ONZ w sprawie zrównoważonego rozwoju (szczyt Rio+20), która odbędzie się w dniach 4-6 czerwca 2012 r. w Rio de Janeiro (Brazylia)?

Przedłożone: 13.7.2011

Przekazane: 15.7.2011

Termin na udzielenie odpowiedzi: 22.7.2011