Întrebare parlamentară - O-000182/2011Întrebare parlamentară
O-000182/2011

  Obiective-cheie pentru Conferinţa Organizaţiei Naţiunilor Unite privind dezvoltarea durabilă (summitul Rio+20) din Rio de Janeiro

  Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000182/2011
  adresată Comisiei
  Articolul 115 din Regulamentul de procedură
  Jo Leinen
  în numele Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară

  Procedură : 2011/2733(RSP)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  O-000182/2011
  Texte depuse :
  O-000182/2011 (B7-0437/2011)
  Voturi :
  Texte adoptate :

  Poate prezenta Comisia obiectivele principale ale Uniunii Europene pentru Conferinţa Organizaţiei Naţiunilor Unite privind dezvoltarea durabilă (summitul Rio+20), care urmează să aibă loc la Rio de Janeiro, în Brazilia, la 4-6 iunie 2012?

  Depunere: 13.7.2011

  Trimisă: 15.7.2011

  Termen pentru răspuns: 22.7.2011