Întrebare parlamentară - O-000182/2011Întrebare parlamentară
O-000182/2011

Obiective-cheie pentru Conferinţa Organizaţiei Naţiunilor Unite privind dezvoltarea durabilă (summitul Rio+20) din Rio de Janeiro

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000182/2011
adresată Comisiei
Articolul 115 din Regulamentul de procedură
Jo Leinen
în numele Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară

Procedură : 2011/2733(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
O-000182/2011
Texte depuse :
O-000182/2011 (B7-0437/2011)
Voturi :
Texte adoptate :

Poate prezenta Comisia obiectivele principale ale Uniunii Europene pentru Conferinţa Organizaţiei Naţiunilor Unite privind dezvoltarea durabilă (summitul Rio+20), care urmează să aibă loc la Rio de Janeiro, în Brazilia, la 4-6 iunie 2012?

Depunere: 13.7.2011

Trimisă: 15.7.2011

Termen pentru răspuns: 22.7.2011