Parlamentná otázka - O-000182/2011Parlamentná otázka
O-000182/2011

Kľúčové ciele pre konferenciu Organizácie Spojených národov o trvalo udržateľnom rozvoji (samit Rio+20) v Riu de Janeiro

Otázka na ústne zodpovedanie O-000182/2011
Komisii
článok 115 rokovacieho poriadku
Jo Leinen
v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Postup : 2011/2733(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
O-000182/2011
Predkladané texty :
O-000182/2011 (B7-0437/2011)
Hlasovanie :
Prijaté texty :

Môže Komisia objasniť kľúčové ciele Európskej únie na nadchádzajúcej konferencii Organizácie Spojených národov o trvalo udržateľnom rozvoji (samit Rio+20), ktorá sa bude konať od 4. do 6. júna 2012 v brazílskom Riu de Janeiro?

Predložené: 13.7.2011

Postúpené: 15.7.2011

Termín na zodpovedanie: 22.7.2011