Parlamento klausimas - O-000216/2011Parlamento klausimas
O-000216/2011

Klimato kaitos konferencija Durbane (COP 17)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000216/2011
Tarybai
Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis
Jo Leinen
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vadu

Procedūra : 2011/2646(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
O-000216/2011
Pateikti tekstai :
O-000216/2011 (B7-0639/2011)
Balsavimas :
Priimti tekstai :

Kokių veiksmų imasi Taryba siekdama užtikrinti, kad Klimato kaitos konferencija Durbane (COP 17) duotų apčiuopiamų rezultatų, o ypač, kad būtų padaryta konkreti pažanga:

 sudarant susitarimą dėl antrojo įsipareigojimų vykdymo laikotarpio pagal Kioto protokolą,

 sudarant išsamų bendrą susitarimą ir į jį įtraukiant visas susitarimo šalis, ir

 įgyvendinant Kankūno susitarimus?

Pateikta: 27.9.2011

Perduota: 28.9.2011

Atsakyti iki: 19.10.2011