Förfarande : 2011/2646(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000216/2011

Ingivna texter :

O-000216/2011 (B7-0639/2011)

Debatter :

PV 15/11/2011 - 13
CRE 15/11/2011 - 13

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 37kWORD 21k
27 september 2011
O-000216/2011

Fråga för muntligt besvarande O-000216/2011

till rådet

Artikel 115 i arbetsordningen

Jo Leinen

för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet


  Angående: Klimatkonferensen i Durban (COP 17)

 Svar i kammaren 

Vilka åtgärder kommer rådet att vidta för att se till att klimatkonferensen i Durban (COP 17) leder till verkliga resultat och särskilt till att konkreta framsteg görs angående

 avtalet om den andra åtagandeperioden enligt Kyotoprotokollet

 ett bredare och omfattande globalt avtal där alla parter ingår och

 genomförandet av Cancúnöverenskommelserna?

Ingiven: 27.9.2011

Vidarebefordrad: 28.9.2011

Sista svarsdag: 19.10.2011

Frågans originalspråk: EN 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy