Процедура : 2011/2849(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000229/2011

Внесени текстове :

O-000229/2011 (B7-0635/2011)

Разисквания :

PV 25/10/2011 - 16
CRE 25/10/2011 - 16

Гласувания :

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 46kWORD 28k
4 октомври 2011 г.
O-000229/2011

Въпрос с искане за устен отговор O-000229/2011

до Комисията

Член 115 от Правилника за дейността

Sharon Bowles

от името на Комисия по икономически и парични въпроси


  Относно: Съвместимост на споразуменията на Германия и Обединеното кралство с Швейцария с директивата на ЕС за данъчното облагане на доходи от спестявания

 Отговор по време на пленарно заседание 

Неотдавна Германия и Обединеното кралство подписаха двустранни данъчни споразумения с Швейцария. Съгласно споразумението между Германия и Швейцария окончателно удържане на данък при източника ще бъде налагано върху доходи от спестявания, инвестиции и др. на германски граждани, притежаващи швейцарски банкови сметки (член 18). Споразумението предвижда еднократно плащане за изгубен доход в миналото, което първоначално ще бъде извършвано от швейцарски банки, и непрекъснат данък върху лихвите или възвръщаемост на капитали. Удържаният при източника данък обаче ще бъде връщан анонимно, като по този начин ще бъде защитена банковата тайна в Швейцария. Други държави-членки биха могли да предвиждат подобни споразумения, а понастоящем Франция и Испания обмислят тази възможност.

1. Счита ли Комисията данъчното споразумение между Германия и Швейцария, което предвижда удържане на данък при източника в размер на 26,375% (член 18), за съвместимо с директивата на ЕС за данъчното облагане на доходи от спестявания и със споразумението между ЕО и Конфедерация Швейцария, което предвижда мерки, равностойни на мерките, установени в директивата на ЕС за данъчното облагане на доходи от спестявания, която предвижда удържане на данък при източника в размер на 35%? Достатъчна ли е кредитната система, предвидена в член 20 от споразумението, също в сравнение с подхода на Обединеното кралство за удържане на данък при източника в размер на 48%? Успяла ли е Комисията да извърши оценка на условията на споразумението, постигнато между Обединеното кралство и Швейцария, и ако тази оценка е извършена, то как тя оценява разпоредбите на споразумението?

2. Според Комисията по какъв начин това споразумение се отразява върху продължаващите в Съвета преговори относно директивата на ЕС за данъчното облагане на доходи от спестявания и как това споразумение се вписва в провъзгласената цел за по-силна координация в областта на данъците между държавите-членки на равнище ЕС? Считат ли Комисията и държавите-членки това споразумение за възпиращо напредъка по отношение на директивата на ЕС за данъчното облагане на доходи от спестявания? Какви действия ще предприеме Комисията, за да защити разпоредбите на директивата на ЕС за данъчното облагане на доходи от спестявания и за постигане на напредък по отношение на нейното преразглеждане?

3. Разполагат ли държавите-членки с правомощия за договаряне на подобни двустранни споразумения, въпреки че директивата на ЕС за данъчното облагане на доходи от спестявания предвижда правила в същата тази област? Счита ли Комисията, че тя следва да играе по-решителна роля по отношение на предварителните проверки на двустранните данъчни споразумения между държави-членки и трети държави? Участвала ли е Комисията в преговорите между Германия/Обединеното кралство и Швейцария или в консултации по тези въпроси? Ще се стреми ли Комисията към участие или консултативна роля в предстоящите преговори с други трети държави в този контекст?

4. По какъв начин споразумението се съотнася с член 26 от типовата конвенция на ОИСР и дали то ограничава разработването на автоматичен обмен на информация по данъчни въпроси?

Внесен: 4.10.2011

Предаден: 6.10.2011

Краен срок за отговор: 13.10.2011

Език, на който е внесен въпросът: EN
Правна информация - Политика за поверителност