Procedure : 2011/2849(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-000229/2011

Indgivne tekster :

O-000229/2011 (B7-0635/2011)

Forhandlinger :

PV 25/10/2011 - 16
CRE 25/10/2011 - 16

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 44kWORD 23k
4. oktober 2011
O-000229/2011

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000229/2011

til Kommissionen

jf. forretningsordenens artikel 115

Sharon Bowles

for Økonomi- og Valutaudvalget


  Om: Spørgsmålet, om de skatteaftaler, Tyskland og Det Forenede Kongerige har indgået med Schweiz, er forenelige med EU's rentebeskatningsdirektiv

 Besvarelse på plenarmøde 

Både Tyskland og Det Forenede Kongerige har for nylig indgået bilaterale skatteaftaler med Schweiz. Ifølge den tysk-schweiziske aftale vil der blive lagt en endelig kildeskat på indkomst fra opsparing, investeringer mv., som tyske statsborgere med schweiziske konti har haft (artikel 18). Aftalen indeholder bestemmelser om både en engangsbetaling for hidtil mistede indtægter, som betales direkte af de schweiziske banker, og en løbende skat på renter og kapitalafkast. Kildeskatten vil dog blive sendt anonymt for at beskytte den schweiziske bankhemmelighed. Andre medlemsstater overvejer muligvis at indgå lignende aftaler, og i Frankrig og Spanien diskuteres det allerede.

1. Mener Kommissionen, at den tysk-schweiziske skatteaftale, hvorefter der skal betales en kildeskat på 26,375% (artikel 18), er forenelig med EU’s rentebeskatningsdirektiv og aftalen mellem EF og Schweiz, der foreskriver foranstaltninger svarende til dem, der er fastsat i EU’s rentebeskatningsdirektiv, hvorefter der skal betales en kildeskat på 35%? Er fradragssystemet i aftalens artikel 20 tilstrækkeligt, også i sammenligning med det britiske system med en kildeskat på 48%? Har Kommissionen haft mulighed for at vurdere betingelserne i aftalen mellem Det Forenede Kongerige og Schweiz, og hvordan vurderer den i bekræftende fald bestemmelserne i aftalen?

2. Hvordan mener Kommissionen, at denne aftale vil påvirke de igangværende forhandlinger i Rådet om EU’s rentebeskatningsdirektiv, og hvordan synes den mere overordnet, at denne aftale stemmer overens med det erklærede mål om øget skattekoordinering mellem medlemsstaterne på EU-plan? Mener Kommissionen eller andre medlemsstater, at aftalen udgør en hindring for fremskridt i udviklingen af EU’s rentebeskatningsdirektiv? Hvilke foranstaltninger vil Kommissionen træffe for at forsvare EU-direktivet og komme videre med revisionen heraf?

3. Har medlemsstaterne kompetence til at indgå sådanne bilaterale aftaler, selv om EU’s rentebeskatningsdirektiv allerede indeholder regler om samme emne? Mener Kommissionen, at den bør spille en større rolle i den forudgående kontrol af bilaterale skatteaftaler mellem medlemsstater og tredjelande? Er Kommissionen blevet inddraget eller hørt i forbindelse med forhandlingerne mellem Tyskland/Det Forenede Kongerige og Schweiz? Vil Kommissionen forsøge at blive inddraget eller hørt i forbindelse med fremtidige forhandlinger med andre tredjelande i denne sammenhæng?

4. Hvordan skal man betragte aftalen i forhold til artikel 26 i OECD-modelaftalen, og forhindrer den udviklingen af automatisk informationsudveksling på skatteområdet?

Indgivet: 4.10.2011

Videresendt: 6.10.2011

Besvarelsesfrist: 13.10.2011

Forespørgslens originalsprog: EN
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik