Procedūra : 2011/2849(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : O-000229/2011

Pateikti tekstai :

O-000229/2011 (B7-0635/2011)

Debatai :

PV 25/10/2011 - 16
CRE 25/10/2011 - 16

Balsavimas :

Priimti tekstai :


Parlamentiniai klausimai
PDF 51kWORD 27k
2011 m. spalio 4 d.
O-000229/2011

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000229/2011

Komisijai

Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis

Sharon Bowles

Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto vadu


  Tema: Vokietijos ir Jungtinės Karalystės susitarimų mokesčių srityje su Šveicarija suderinamumas su ES Taupymo pajamų apmokestinimo direktyva

 Atsakymas plenariniame posėdyje 

Vokietija ir Jungtinė Karalystė neseniai pasirašė dvišalius susitarimus su Šveicarija mokesčių srityje. Pagal Vokietijos ir Šveicarijos susitarimą galutinis išskaičiuojamasis mokestis bus taikomas Vokietijos piliečių, turinčių sąskaitas Šveicarijoje, taupymo, investicijų ir t. t. pajamoms (18 straipsnis). Susitarime numatytas ir vienkartinis mokėjimas už praeityje prarastas pajamas, kurį iš pradžių mokėjo Šveicarijos bankai, ir nuolatinis palūkanų ir kapitalo grąžos apmokestinimo mokestis. Vis dėlto išskaičiuojamasis mokestis bus grąžintas anonimiškai, taip apsaugant Šveicarijos bankų profesinę paslaptį. Kitos valstybės narės gali planuoti pasirašyti panašius susitarimus, šiuo metu tokią galimybę svarsto Prancūzija ir Ispanija.

1. Ar Komisija mano, kad Vokietijos ir Šveicarijos susitarimas mokesčių srityje, kuriuo numatyta 26,375 proc. išskaičiuojamojo mokesčio tarifas (18 straipsnis) yra suderinamas su ES Taupymo pajamų apmokestinimo direktyva ir EB ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimu, kuriuo numatytos priemonės, atitinkančios ES Taupymo pajamų apmokestinimo direktyvos priemones, kai nustatomas 35 proc. išskaičiuojamasis mokestis? Ar kreditų sistema, numatyta susitarimo 20 straipsnyje, pakankama, taip pat lyginant su Jungtinės Karalystės 48 proc. išskaičiuojamuoju mokesčiu? Ar Komisija galėjo įvertinti susitarimo, kurį sudarė Jungtinė Karalystė ir Šveicarija, sąlygas ir, jei galėjo, kaip ji vertina susitarimo nuostatas?

2. Kokį poveikį , Komisijos nuomone, šis susitarimas daro Taryboje vykstančioms deryboms dėl ES Taupymo pajamų apmokestinimo direktyvos ir, apskritai, kaip šis susitarimas dera su skelbiamu tikslu griežčiau koordinuoti valstybių narių mokesčius ES lygmeniu? Ar Komisija arba kitos valstybės narės mano, kad susitarimas yra kliūtis darant pažangą ES Taupymo pajamų apmokestinimo direktyvos svarstymo srityje? Kokių veiksmų imsis Komisija siekdama apginti ES Taupymo pajamų apmokestinimo direktyvos nuostatas ir daryti pažangą jos persvarstymo srityje?

3. Ar valstybės narės turi kompetenciją derybų metu sudaryti tokius dvišalius susitarimus nepaisant ES Taupymo pajamų apmokestinimo direktyvos, kurioje jau nustatytos taisyklės tuo pačiu klausimu? Ar Komisija mano, kad ji turėtų atlikti didesnį vaidmenį vykdant dvišalių valstybių narių susitarimų mokesčių srityje su trečiosiomis šalimis ex ante kontrolę? Ar Komisija buvo įtraukta į Vokietijos ir Šveicarijos arba Jungtinės Karalystės ir Šveicarijos derybas arba ar su ja buvo konsultuojamasi? Ar Komisija ketina siekti dalyvauti būsimose derybose su trečiosiomis šalimis šioje srityje arba siekti, kad su ja būtų konsultuojamasi?

4. Kaip susitarimas susijęs su OECD pavyzdinės sutarties dėl apmokestinimo 26 straipsniu ir ar dėl jo stabdomas savaiminio keitimosi informacija mokestiniais klausimais vystymas?

Pateikta: 4.10.2011

Perduota: 6.10.2011

Atsakyti iki: 13.10.2011

Klausimo originalo kalba: EN 
Teisinė informacija - Privatumo politika