Procedūra : 2011/2849(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : O-000229/2011

Iesniegtie teksti :

O-000229/2011 (B7-0635/2011)

Debates :

PV 25/10/2011 - 16
CRE 25/10/2011 - 16

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :


Deputātu jautājumi
PDF 49kWORD 27k
2011. gada 4. oktobris
O-000229/2011

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000229/2011

Komisijai

Reglamenta 115. pants

Sharon Bowles

Ekonomikas un monetārā komiteja komitejas vārdā


  Temats: Vācijas un Apvienotās Karalistes nodokļu nolīgumu ar Šveici atbilstība ES Uzkrājumu nodokļa direktīvai

 Atbilde plenārsēdē 

Vācija un Apvienotā Karaliste nesen parakstīja divpusējus nodokļu nolīgumus ar Šveici. Saskaņā ar Vācijas un Šveices nolīgumu to Vācijas pilsoņu ienākumiem no uzkrājumiem, ieguldījumiem utt., kuriem ir konts Šveicē, tiks piemērots galīgais nodoklis, ko ietur ienākuma izmaksas brīdī (18. pants). Nolīgumā ir paredzēts gan vienreizējs maksājums par iepriekš zaudētajiem ieņēmumiem, ko sākotnēji veiks Šveices bankas, gan pastāvīgs kapitāla procentu un peļņas nodoklis. Tomēr nodoklis, ko ietur ienākuma izmaksas brīdī, tiks atmaksāts anonīmi, tādējādi aizsargājot Šveices banku noslēpumu. Pārējās dalībvalstis varētu apsvērt līdzīgu nolīgumu slēgšanu, kā to pašlaik dara Francija un Spānija.

1. Vai Komisija uzskata, ka Vācijas un Šveices nodokļu nolīgums, kurā nodoklis, ko ietur ienākuma izmaksas brīdī, ir noteikts 26,375% apmērā (18. pants), atbilst ES Uzkrājumu nodokļa direktīvai un EK un Šveices Konfederācijas nolīgumam, ar ko paredz pasākumus, kuri ir līdzvērtīgi pasākumiem, kas paredzēti ES Uzkrājumu nodokļa direktīvā, un kurā nodoklis, ko ietur ienākuma izmaksas brīdī, ir noteikts 35% apmērā? Vai nolīguma 20. pantā paredzētā kredītu sistēma ir pietiekama, arī salīdzinot ar Apvienotās Karalistes pieeju par ieturamo nodokli 48% apmērā? Vai Komisijai ir bijusi iespēja izvērtēt Apvienotās Karalistes un Šveices saskaņotos nolīguma noteikumus un, ja šāda iespēja ir bijusi, kāds ir tās vērtējums par minētā nolīguma nosacījumiem?

2. Kāds ir Komisijas viedoklis par to, kā minētais nolīgums ietekmē Padomē notiekošās sarunas par ES Uzkrājumu nodokļa direktīvu, un — vērtējot plašāk — kā šis nolīgums atbilst paustajam mērķim par uzlabotu saskaņošanu starp dalībvalstīm ES līmenī nodokļu jomā? Vai Komisija vai citas dalībvalstis uzskata nolīgumu par šķērsli ES Uzkrājumu nodokļa direktīvas sekmīgai attīstībai? Kādus pasākumus Komisija veiks, lai aizsargātu ES Uzkrājumu nodokļa direktīvas noteikumus un sekmētu tās pārskatīšanu?

3. Vai sarunas par šādiem divpusējiem nolīgumiem ir dalībvalstu kompetencē, neraugoties uz to, ka ES Uzkrājumu nodokļa direktīvā šis jautājums ir jau reglamentēts? Vai Komisija uzskata, ka tai vajadzētu būt lielākai ietekmei, veicot iepriekšēju kontroli attiecībā uz dalībvalstu un trešo valstu divpusējiem nolīgumiem nodokļu jomā? Vai Komisija ir bijusi iesaistīta sarunās starp Vāciju/ Apvienoto Karalisti un Šveici, vai ar to ir notikusi apspriešanās par šādām sarunām? Vai Komisija centīsies iesaistīties turpmākajās sarunās ar trešām valstīm par minēto jautājumu, vai arī panākt apspriešanos ar to par šādām sarunām?

4. Kāda ir minētā nolīguma saistība ar ESAO Paraugnolīguma 26. pantu, un vai tas ierobežo automātiskas informācijas apmaiņas attīstību nodokļu jomā?

Iesniegšanas datums: 4.10.2011

Nosūtīts: 6.10.2011

Termiņš atbildei: 13.10.2011

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Juridisks paziņojums - Privātuma politika