Parlamentin kysymys - O-000242/2011Parlamentin kysymys
O-000242/2011

EU:n toimet romanien hyväksi

Suullisesti vastattava kysymys O-000242/2011
komissiolle
työjärjestyksen 115 artikla
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Mikael Gustafsson, Miguel Portas
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Menettely : 2011/2901(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
O-000242/2011
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
O-000242/2011 (B7-0652/2011)
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

EU:n puitekehys romanien kansallisille integrointistrategioille esiteltiin huhtikuussa 2011. Puitekehys otettiin myönteisesti vastaan neuvoston päätelmissä toukokuussa, ja Eurooppa neuvosto hyväksyi sen 24. kesäkuuta 2011. Jäsenvaltioiden on kehitettävä romanien kansallisia integrointistrategioita yhtä aikaa Eurooppa 2020 strategian tavoitteiden kanssa ja toimitettava ne komissiolle vuoden 2011 loppuun mennessä. EU:n puitekehys romanien kansallisia integrointistrategioita varten on edistynein komission laatimista asiakirjoista 10–12 miljoonan eurooppalaisen romanin sosioekonomisen tilanteen parantamiseksi, mutta puitekehys ei kuitenkaan sisällä syrjinnän vähentämistä koskevia tavoitteita eikä romanivastaisuuden torjumista koskevia toimenpiteitä, joita tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan aiemmin. Monissa EU:n jäsenvaltioissa voidaan havaita, että romanivastaisuus on lisääntymässä ja että romaneihin kohdistuu yhä enemmän fyysistä väkivaltaa. Rasistiset ryhmät, jalkapallofanit, uusnatsit ja äärioikeiston ryhmät ovat usein romaneihin ja heidän asuinalueisiinsa kohdistuvien rasististen hyökkäysten takana.

Mihin toimenpiteisiin komissio ryhtyy puolustaakseen romaneille EU:n kansalaisina kuuluvia oikeuksia ja vapauksia? Mihin toimiin komissio on ryhtynyt painostaakseen hallituksia toimimaan riittävästi kaikenlaista romaneihin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan ja noudattamaan oikeusvaltioperiaatetta, kun uhrit ovat romaneja? Mitä komissio tekee auttaakseen EU:n jäsenvaltioita kansallisten romanistrategioiden kehittämisessä? Miten tärkeänä komissio pitää romanien mielipiteitä heitä koskevista toimintapolitiikoista, kun otetaan huomioon, että romanit osallistuvat harvoin EU:n järjestämiin kokouksiin ja heidän edustuksensa niissä on vähäistä? Mihin toimenpiteisiin on ryhdytty, jotta romanivastaiset toimintapolitiikat, kuten romanien jatkuvat karkotukset, voitaisiin välttää? Mitä romanien oikeuksia koskevia toimia komissio aikoo toteuttaa ennen heinäkuuta 2014?

Jätetty: 10.10.2011

Välitetty: 12.10.2011

Määräaika: 19.10.2011