Parlamendi esitatud küsimus - O-000243/2011Parlamendi esitatud küsimus
O-000243/2011

Avatud internet ja võrgu neutraalsus Euroopas

Suuliselt vastatav küsimus O-000243/2011
nõukogule
Kodukorra artikkel 115
Herbert Reul
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni nimel

Menetlus : 2011/2866(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
O-000243/2011
Esitatud tekstid :
O-000243/2011 (B7-0641/2011)
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

ELi 2009. aasta telekommunikatsiooni reformipaketi eesmärk on edendada konkurentsi ning aidata edasi arendada siseturgu. Euroopa Parlamendi jaoks on avatud internet ja võrgu neutraalsus tähtsad prioriteedid ELi 2009. aasta telekommunikatsiooni reformipaketi edukaks lõpuleviimiseks.

ELi liikmesriigid oleksid pidanud rakendama ELi 2009. aasta telekommunikatsiooni reformipaketi 25. maiks 2011.

Milline on nõukogu arvamus ELi 2009. aasta telekommunikatsiooni reformipaketi mõju kohta avatud interneti ja võrgu neutraalsuse tagamisele Euroopas?

Kuidas kavatseb nõukogu tagada kõikjal ELis ühtse lähenemisviisi avatud internetile ja võrgu neutraalsusele?

Esitatud: 12.10.2011

Edastatud: 13.10.2011

Vastuse tähtaeg: 3.11.2011