Parlamentsfråga - O-000243/2011Parlamentsfråga
O-000243/2011

Ett öppet internet och nätneutralitet i Europa

12.10.2011

Fråga för muntligt besvarande O-000243/2011
till rådet
Artikel 115 i arbetsordningen
Herbert Reul
för utskottet för industrifrågor, forskning och energi

Förfarande : 2011/2866(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
O-000243/2011
Ingivna texter :
O-000243/2011 (B7-0641/2011)
Omröstningar :
Antagna texter :

2009 års reformpaket för telekommunikationer i EU syftar till att främja konkurrens och bidra till att vidareutveckla den inre marknaden. Europaparlamentet anser att ett öppet internet och nätneutralitet är två viktiga frågor som måste prioriteras för att 2009 års reformpaket för telekommunikationer i EU ska bli en framgång.

EU:s medlemsstater skulle senast den 25 maj 2011 ha infört 2009 års reformpaket för telekommunikationer i EU.

Vilket inflytande anser rådet att 2009 års reformpaket för telekommunikationer i EU har när det gäller att garantera ett öppet internet och nätneutralitet i Europa?

På vilket sätt tänker rådet garantera en gemensam strategi för ett öppet internet och nätneutralitet i hela EU?

Ingiven: 12.10.2011

Vidarebefordrad: 13.10.2011

Sista svarsdag: 3.11.2011