Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000261/2011Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000261/2011

Åbent internet og netneutralitet i Europa

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000261/2011
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 115
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Jürgen Creutzmann, Heide Rühle, Adam Bielan, Cornelis de Jong
for Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Procedure : 2011/2866(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-000261/2011
Indgivne tekster :
O-000261/2011 (B7-0653/2011)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Den 19. april vedtog Kommissionen en meddelelse (COM(2011)0222) om netneutralitet i Europa. Som det klart fremgår af denne meddelelse, vedrører mange af spørgsmålene forbrugerbeskyttelse, såsom gennemsigtigheden, servicekvaliteten samt retten til at skifte fra en operatør til en anden. Det er vigtigt at huske på nødvendigheden af at bevare internettets åbenhed og samtidig sikre, at det fortsat kan levere service af høj kvalitet inden for rammer, der fremmer og respekterer de grundlæggende rettigheder såsom intellektuelle ejendomsrettigheder, ytringsfrihed og frihed til at drive forretning.

Har Kommissionen til hensigt at offentliggøre yderligere vejledning om retten til at skifte mellem operatører med henblik på at tillade forbrugere at vælge den udbyder, der bedst passer til deres behov og præferencer? Hvis ja, vil denne vejledning også tage højde for behovet for at levere klar og meningsfuld information, der gør forbrugerne i stand til at træffe oplyste valg, især hvad angår de aktuelle leveringshastigheder, servicekvaliteten og trafikstyring såsom praksis for spærring, neddrosling og andre former for kommerciel praksis med lignende virkning, navnlig for det mobile internet?

Mener Kommissionen, at de nationale myndigheder bør gøre brug af bestemmelserne i artikel 22, stk. 3, i forsyningspligtdirektivet og fastsætte passende minimumskrav for servicekvaliteten, hvor der er risiko for en forringelse af servicen, forhindring eller nedbremsning af nettrafikken? Overvåger Kommissionen i den forbindelse, om "betingelser for begrænsning af adgangen til og/eller anvendelsen af tjenester og applikationer" overholdes af medlemsstaterne ”i overensstemmelse med fællesskabsretten", som det kræves i lovgivningen om telekommunikation?

Indgivet: 14.10.2011

Videresendt: 18.10.2011

Besvarelsesfrist: 25.10.2011