Menettely : 2011/2866(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000261/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000261/2011 (B7-0653/2011)

Keskustelut :

PV 16/11/2011 - 12
CRE 16/11/2011 - 12

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 40kWORD 22k
14. lokakuuta 2011
O-000261/2011

Suullisesti vastattava kysymys O-000261/2011

komissiolle

työjärjestyksen 115 artikla

Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Jürgen Creutzmann, Heide Rühle, Adam Bielan, Cornelis de Jong

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan puolesta


  Aihe: Avoin internet ja verkon neutraalisuus Euroopassa

 Täysistunnossa annettu vastaus 

Komissio hyväksyi 19. huhtikuuta 2011 verkon neutraaliutta koskevan tiedonannon (KOM(2011)0222). Tästä tiedonannosta käy selväksi, että verkon neutraaliuteen liittyy monia kuluttajansuojaa koskevia kysymyksiä, kuten palvelun avoimuus ja laatu sekä oikeus vaihtaa palveluntarjoajaa. On tärkeää pitää mielessä, että internet on pidettävä avoimena varmistaen samalla, että se kykenee jatkossakin tuottamaan laadukkaita palveluja sellaisessa kehyksessä, jolla edistetään teollis- ja tekijänoikeuksien, ilmaisunvapauden ja elinkeinovapauden kaltaisia perusoikeuksia ja noudatetaan niitä.

Aikooko komissio julkaista lisäohjeistusta oikeudesta vaihtaa palveluntarjoajaa, jotta kuluttajat voivat valita tarpeisiinsa ja mieltymyksiinsä parhaiten soveltuvan operaattorin?  Jos komissio vastaa myöntävästi, aikooko se ottaa ohjeissaan huomioon tarpeen antaa selkeää ja tarkoituksenmukaista tietoa, jotta kuluttajat voivat tehdä tietoon perustuvia valintoja, erityisesti kun on kyse todellisista toimitusajoista, palvelun laadusta sekä mahdollisesta liikenteen käsittelystä, kuten liikenteen estämis- tai rajoittamiskäytännöistä tai muista vastaavia vaikutuksia aiheuttavista kaupallisista käytännöistä etenkin langattoman internetin alalla?

Katsooko komissio, että kansallisten sääntelyviranomaisten olisi hyödynnettävä yleispalveludirektiivin 22 artiklan 3 kohdan säännöksiä asettaakseen palvelun laatua koskevia vähimmäisvaatimuksia tapauksissa, joissa on olemassa verkkoliikennettä haittaavan tai hidastavan palvelun heikentymisen riski? Valvooko komissio tässä yhteydessä sovelletaanko "edellytyksiä, joilla tiettyjen palvelujen ja sovellusten käyttöä rajoitetaan" jäsenvaltioissa yhteisön lainsäädännön mukaisesti, kuten televiestinnän oikeudellisessa kehyksessä edellytetään?

Jätetty: 14.10.2011

Välitetty: 18.10.2011

Määräaika: 25.10.2011

Kysymyksen alkukieli: EN 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö