Parlamenti kérdés - O-000261/2011Parlamenti kérdés
O-000261/2011

A nyílt internet és a hálózatsemlegesség Európában

Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000261/2011
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 115. cikke
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Jürgen Creutzmann, Heide Rühle, Adam Bielan, Cornelis de Jong
a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság nevében

Eljárás : 2011/2866(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
O-000261/2011
Előterjesztett szövegek :
O-000261/2011 (B7-0653/2011)
Szavazatok :
Elfogadott szövegek :

2011. április 19-án a Bizottság elfogadta a hálózatsemlegességről szóló közleményt (COM(2011)0222). A közlemény rávilágít, hogy számos kérdés kapcsolódik a fogyasztóvédelemhez, mint például az átláthatóság és a szolgáltatások minősége, illetve a szolgáltatóváltás joga. Nem szabad elfelejteni, hogy meg kell őrizni az internet nyíltságát és közben biztosítani kell, hogy továbbra is jó minőségű szolgáltatásokat tudjon nyújtani olyan keretek között, amelyek elősegítik és tiszteletben tartják az olyan alapvető jogokat, mint a szellemitulajdon-jogok, a véleménynyilvánítás és az üzleti tevékenység szabadsága.

Tervezi-e a Bizottság, hogy további útmutatást jelentet meg a szolgáltatóváltáshoz való jogról annak érdekében, hogy a fogyasztók az igényeiknek és preferenciáiknak leginkább megfelelő szolgáltatót választhassák? Amennyiben igen, tartalmazni fog-e ez az útmutatás világos és érdemi tájékoztatást, amely alapján a fogyasztók megalapozott döntéseket hozhatnak, különösen a szolgáltatás tényleges sebességével, a szolgáltatás minőségével és az adatforgalom irányításával kapcsolatban, mint például a letiltás, a sávszélesség-szabályozás vagy egyéb olyan kereskedelemben használatos gyakorlat, amely ezekkel egyenértékű hatást képes kiváltani, különös tekintettel a mobilinternetes szolgáltatásokra?

Úgy véli-e a Bizottság, hogy a nemzeti szabályozó hatóságoknak hivatkozniuk kellene az egyetemes szolgáltatási irányelv 22. cikke (3) bekezdésének rendelkezéseire és a szolgáltatás minőségével kapcsolatos minimumkövetelményeket kellene megállapítaniuk azokban az esetekben, amikor a szolgáltatás a hálózati adatforgalmat akadályozó vagy lassító minőségromlásának veszélye áll fenn? Figyelemmel kíséri-e a Bizottság ebben az összefüggésben, hogy a tagállamok az uniós jognak megfelelően tesznek-e eleget azon feltételeknek, amelyek a szolgáltatásokhoz és alkalmazásokhoz való hozzáférést és/vagy azok igénybe vételét korlátozzák, mint ahogy a távközlés jogszabályi keretei azt előírják?

Előterjesztve: 14.10.2011

Továbbítva: 18.10.2011

A válaszadás határideje: 25.10.2011