Procedura : 2011/2866(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000261/2011

Teksty złożone :

O-000261/2011 (B7-0653/2011)

Debaty :

PV 16/11/2011 - 12
CRE 16/11/2011 - 12

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 47kWORD 25k
14 października 2011
O-000261/2011

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000261/2011

do Komisji

art. 115 Regulaminu PE

Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Jürgen Creutzmann, Heide Rühle, Adam Bielan, Cornelis de Jong

Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów


  Przedmiot: Otwarty internet i neutralność sieci w Europie

 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

W dniu 19 kwietnia 2011 r. Komisja przyjęła komunikat w sprawie Unii innowacji (COM(2011)0222). We wniosku wyraźnie stwierdzono, że z ochroną konsumentów wiąże się wiele kwestii, jak np. przejrzystość i jakość usług, a także prawo do zmiany dostawcy usług.  Ważne jest, by pamiętać o potrzebie zachowania otwartości internetu przy zapewnieniu, że będzie mógł on nadal dostarczać wysokiej jakości usług w obrębie ram, które propagują i respektują prawa podstawowe, jak prawa własności intelektualnej, wolność wypowiedzi i swobodę prowadzenia działalności gospodarczej.

Czy Komisja zamierza opublikować dalsze wytyczne na temat prawa do zmiany dostawców, by umożliwić konsumentom wybieranie takiego dostawcy, który najlepiej odpowiada ich potrzebom i preferencjom? Jeśli tak, czy wytyczne te podejmą również zagadnienie potrzeby dostarczania jasnych i konkretnych informacji, na podstawie których konsumenci podejmować będą przemyślane decyzje, zwłaszcza jeśli chodzi o rzeczywistą szybkość połączenia, jakość usług oraz jakiekolwiek zarządzanie ruchem, jak np. blokowanie, ograniczanie legalnego ruchu lub inne praktyki o podobnym skutku odnoszące się w szczególności do mobilnego internetu?

Czy Komisja uważa, że krajowe ograny regulacyjne powinny skorzystać z przepisów art. 22 ust. 3 dyrektywy o usłudze powszechnej i określić odpowiednie minimalne wymogi w zakresie jakości usług, w przypadkach zaistnienia zagrożenia pogorszenia się usług, zakłóceń lub spowolnienia ruchu w sieciach? A propos, czy Komisja nadzoruje, czy „warunki ograniczające dostęp do usług i aplikacji lub ich stosowanie” są wdrażane przez państwa członkowskie w zgodności z prawem wspólnotowym, jak wymagają tego ramy prawne w zakresie telekomunikacji?

Przedłożone: 14.10.2011

Przekazane: 18.10.2011

Termin na udzielenie odpowiedzi: 25.10.2011

Oryginalny język pytania: EN 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności