Postup : 2011/2866(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000261/2011

Predkladané texty :

O-000261/2011 (B7-0653/2011)

Rozpravy :

PV 16/11/2011 - 12
CRE 16/11/2011 - 12

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 46kWORD 24k
14. októbra 2011
O-000261/2011

Otázka na ústne zodpovedanie O-000261/2011

Komisii

článok 115 rokovacieho poriadku

Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Jürgen Creutzmann, Heide Rühle, Adam Bielan, Cornelis de Jong

v mene Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa


  Vec: Otvorený internet a neutralita siete v Európe

 Odpoveď v pléne 

Dňa 19. apríla 2011 prijala Komisia oznámenie o neutralite siete (COM(2011)0222). V oznámení sa jasne uvádza, že s ochranou spotrebiteľov súvisia mnohé otázky, ako sú transparentnosť a kvalita služieb, a tiež právo zmeniť operátora. Je dôležité pripomenúť, že treba zachovať otvorenosť internetu a zároveň zabezpečiť, aby aj naďalej poskytoval kvalitné služby v takom rámci, ktorý presadzuje a dodržiava základné práva, ako sú práva duševného vlastníctva, sloboda prejavu a sloboda podnikania.

Nezamýšľa Komisia uverejniť ďalšie usmernenia o práve zmeniť operátora, ktorým by sa spotrebiteľom umožnilo zvoliť si takého operátora, ktorý najviac vyhovuje ich potrebám a želaniam? Ak áno, zamerajú sa usmernenia aj na potrebu poskytovať jasné a podstatné informácie umožňujúce spotrebiteľom uskutočniť informovaný výber, najmä pokiaľ ide o skutočnú rýchlosť pripojenia, kvalitu služieb a riadenie prevádzky, konkrétne postupy blokovania, spomaľovania či iné komerčné praktiky s rovnocennými účinkami predovšetkým na mobilný internet?

Nedomnieva sa Komisia, že regulačné orgány jednotlivých štátov by mali uplatňovať ustanovenia článku 22 ods. 3 smernice o univerzálnych službách a stanoviť primerané minimálne požiadavky na kvalitu služieb všade tam, kde hrozí riziko poklesu kvality služieb a narúšania alebo spomaľovania prevádzky siete? V tejto súvislosti sa tiež pýtame, či Komisia sleduje, či členské štáty dodržiavajú podmienky obmedzujúce prístup k službám a aplikáciám a/alebo ich využívaniu v súlade s právom Spoločenstva, ako sa požaduje v právnom rámci pre telekomunikačné služby? 

Predložené: 14.10.2011

Postúpené: 18.10.2011

Termín na zodpovedanie: 25.10.2011

Pôvodný jazyk otázky: EN 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia