Parlamentin kysymys - O-000265/2011Parlamentin kysymys
O-000265/2011

Säilöönotto-olosuhteet EU:ssa

Suullisesti vastattava kysymys O-000265/2011
neuvostolle
työjärjestyksen 115 artikla
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong, Miguel Portas
GUE/NGL-ryhmän puolesta

Menettely : 2011/2897(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
O-000265/2011
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
O-000265/2011 (B7-0660/2011)
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Vastauksena neuvoston nimenomaiseen pyyntöön komissio julkaisi äskettäin vihreän kirjan säilöönottamisesta: "Keskinäisen luottamuksen lujittaminen Euroopan oikeudenkäyttöalueella – Vihreä kirja EU:n rikosoikeuden soveltamisesta vapaudenmenetykseen liittyvissä kysymyksissä". Tässä vihreässä kirjassa

  tuodaan esille yhteydet säilöönotto-olosuhteiden ja EU:n eri välineiden, kuten eurooppalaisen pidätysmääräyksen välillä,

  osoitetaan, että tutkintavankeus, lasten tilanne ja säilöönotto-olosuhteet ovat kysymyksiä, jotka kuuluvat EU:n toimivaltaan, sekä

  käynnistetään sidosryhmien avoin kuulemismenettely sen selvittämiseksi, kuinka EU:n toimilla voidaan parantaa säilöönotto-olosuhteita jäsenvaltioissa ja vaalia keskinäistä luottamusta oikeudellisessa yhteistyössä.

Lisäksi vihreän kirjan liitteessä esitetään selvästi jäsenvaltioiden huolestuttavan vaihtelevat tilanteet, erityisesti tutkintavankeudessa olevien henkilöiden määrä, vankiloiden liikakansoitus, vankien määrä ja muiden maiden kansalaisten säilöönottojen määrät.

Ottaen huomioon, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on toistuvasti langettanut EU:n jäsenvaltioille tuomioita säilöönotto-olosuhteiden, tutkintavankeuden pituuden ja oikeudenkäytön vuoksi, mitä konkreettisia toimia neuvosto aikoo tämän vihreän kirjan seurauksena toteuttaa EU:n tasolla sen varmistamiseksi, että vankiloissa olevien henkilöiden perusoikeuksia kunnioitetaan ja että säilöönotto-olosuhteita parannetaan jäsenvaltioissa?

Mitä neuvosto aikoo tehdä tutkintavankeuden väärinkäytön, liikakansoituksen, suurten vankimäärien ja muiden maiden kansalaisten säilöönottoasteiden suhteen? Aikooko se tutkia kriminaalipolitiikan ja rikoslainsäädännön vaikutusta säilöönotto-olosuhteisiin ja esittää suosituksia näistä asioista, esimerkiksi vaihtoehtoisten toimien toteuttamisesta, laittomien maahanmuuttajien kriminalisoinnista ja erityistoimista, joilla varmistetaan perusoikeuksien kunnioittaminen?

Jätetty: 17.10.2011

Välitetty: 18.10.2011

Määräaika: 8.11.2011