Parlamenti kérdés - O-000265/2011Parlamenti kérdés
O-000265/2011

Börtönkörülmények az EU-ban

Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000265/2011
a Tanács számára
az eljárási szabályzat 115. cikke
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong, Miguel Portas
a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Eljárás : 2011/2897(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
O-000265/2011
Előterjesztett szövegek :
O-000265/2011 (B7-0660/2011)
Szavazatok :
Elfogadott szövegek :

A Tanács kifejezett kérésére a Bizottság nemrégiben közzétett egy, a börtönkörülményekről szóló zöld könyvet: „A kölcsönös bizalom megerősítése a jog érvényesülésén alapuló európai térségben – Zöld könyv az őrizetre vonatkozó uniós büntető igazságszolgáltatási jogszabályok alkalmazásáról” címmel.

Ez a közlemény:

  kiemeli a börtönkörülmények és a különböző uniós eszközök – például az európai elfogatóparancs – közötti összefüggéseket;

  bemutatja, hogy az előzetes letartóztatás, a gyermekek helyzete és a börtönkörülmények az EU hatáskörébe tartoznak; és

  nyílt konzultációt kezdeményez az érintettekkel annak megállapítása érdekében, hogy az uniós intézkedések hogyan javíthatják a tagállamokban uralkodó börtönkörülményeket, és ezáltal hogyan járulhatnak hozzá az igazságügyi együttműködésbe vetett kölcsönös bizalom előmozdításához.

Ezenkívül a közlemény mellékletéből világosan kitűnik, hogy a tagállamokban aggasztó különbségek mutatkoznak a börtönkörülmények terén, különösen az előzetes letartóztatásban lévő személyek száma, a túlzsúfoltság, a börtönben lévők és a letartóztatott külföldi állampolgárok aránya tekintetében.

E közlemény fényében és figyelembe véve, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága ismételten elmarasztalt uniós tagállamokat a börtönkörülmények és az előzetes letartóztatás hossza, illetve az igazságszolgáltatás működése miatt, milyen konkrét uniós szintű intézkedéseket fog tenni a Tanács azért, hogy a börtönökben fogva tartott személyek alapvető jogainak tiszteletben tartását és a börtönkörülmények javítását biztosítsa a tagállamokban?

Mit kíván tenni a Tanács az előzetes letartóztatással való visszaélés, a túlzsúfoltság, a börtönben lévő személyek magas aránya és a letartóztatott külföldi állampolgárok aránya tekintetében? Meg fogja-e vizsgálni a büntetőpolitikák és a jogszabályok börtönkörülményekre gyakorolt hatását és tesz-e ajánlásokat olyan kérdésekkel kapcsolatosan, mint például az alternatív szankciókhoz való folyamodás, az rendezetlen jogi helyzetű migránsok kriminalizációja vagy az alapvető jogok tiszteletben tartását biztosító rendkívüli intézkedések?

Előterjesztve: 17.10.2011

Továbbítva: 18.10.2011

A válaszadás határideje: 8.11.2011