Procedure : 2011/2897(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-000283/2011

Indgivne tekster :

O-000283/2011 (B7-0662/2011)

Forhandlinger :

PV 14/12/2011 - 17
CRE 14/12/2011 - 17

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 42kWORD 25k
26. oktober 2011
O-000283/2011

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000283/2011

til Rådet

jf. forretningsordenens artikel 115

Salvatore Iacolino, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Elena Oana Antonescu

for PPE-Gruppen


  Om: Vilkår under frihedsberøvelse i EU

 Besvarelse på plenarmøde 

Vilkår under frihedsberøvelse og fængselsforvaltning er medlemsstaternes ansvar, men Europa-Parlamentet er interesseret i spørgsmålet på grund af dets centrale betydning for princippet om gensidig anerkendelse af retsafgørelser på området for frihed, sikkerhed og retfærdighed. Europa-Parlamentet har i flere år opfordret Rådet til at vedtage foranstaltninger inden for forskellige spørgsmål i forbindelse med tilbageholdelse. I sin beslutning om Stockholmprogrammet opfordrer Europa-Parlamentet til indførelse af et EU-område for strafferetspleje, udviklet gennem bl.a. minimumsstandarder for fængselsvilkår og vilkår under frihedsberøvelse og et fælles sæt rettigheder for indsatte i EU. Den 14. juni 2011 udsendte Europa-Kommissionen en grønbog om anvendelse af EU-lovgivningen om frihedsberøvelse på det strafferetlige område, der lancerede en åben høring af interesserede parter om EU-aktioner til forbedring af vilkårene ved frihedsberøvelse og for at sikre gensidig tillid i det retlige samarbejde. Grønbogen understreger samspillet mellem vilkårene ved frihedsberøvelse og instrumenter vedrørende gensidig anerkendelse, såsom den europæiske arrestordre samt varetægtsfængsling. Kommissionens meddelelse indeholder et bilag, der illustrerer, at situationen i medlemsstaterne er meget varieret og ofte foruroligende, navnlig i forhold til antallet af varetægtsfængslede, fængslernes belægningsniveau og overbelægning, antallet af indsatte i fængslerne som andel af befolkningen samt procentdelen af indsatte, der ikke er statsborgere i landet.

Hvad agter Rådet at gøre på EU-plan for at sikre, at vilkårene ved frihedsberøvelse forbedres i medlemsstaterne?

Hvad agter Rådet at gøre for at fremme minimumsstandarder for fængselsvilkår og vilkår under frihedsberøvelse og et fælles sæt rettigheder for indsatte i EU, herunder passende regler om erstatning til personer, der uberettiget er blevet tilbageholdt eller dømt?

Hvad agter Rådet at gøre for at yde bistand til såvel byggeri af nye fængsler i medlemsstater, der er berørt af overfyldte fængsler (i kontekst af regionale sikkerhedsplaner) og til gennemførelsen af sociale udslusningsprogrammer?

Hvad agter Rådet at gøre for at fremme forbedringer af fængselsfaciliteterne i medlemsstaterne med henblik på at få dem udrustet teknisk og for at få udvidet deres areal samt gøre dem funktionelle for at forbedre levevilkårene for de indsatte og samtidig sikre et højt sikkerhedsniveau?

Indgivet: 26.10.2011

Videresendt: 27.10.2011

Besvarelsesfrist: 17.11.2011

Forespørgslens originalsprog: EN
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik