Procedūra : 2011/2897(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : O-000283/2011

Pateikti tekstai :

O-000283/2011 (B7-0662/2011)

Debatai :

PV 14/12/2011 - 17
CRE 14/12/2011 - 17

Balsavimas :

Priimti tekstai :


Parlamentiniai klausimai
PDF 52kWORD 43k
2011 m. spalio 26 d.
O-000283/2011

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000283/2011

Tarybai

Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis

Salvatore Iacolino, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Elena Oana Antonescu

PPE frakcijos vardu


  Tema: Įkalinimo sąlygos ES

 Atsakymas plenariniame posėdyje 

Nors laisvės atėmimo sąlygos ir kalėjimų valdymas priklauso valstybių narių kompetencijai, Europos Parlamentas susidomėjo šiuo klausimu, atsižvelgiant į tai, kad abipusio teismo sprendimų pripažinimo principui atitenka esminis vaidmuo laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje. Parlamentas kelis metus ragino Tarybą imtis veiksmų skirtingais klausimais, susijusiais su įkalinimu. Savo rezoliucijoje dėl Stockholmo programos Parlamentas ragina sukurti ES baudžiamojo teisingumo erdvę, inter alia parengiant minimalius kalėjimų ir sulaikymo sąlygų standartus ir bendrą kalinių teisių rinkinį ES. 2011 m. birželio 14 d. Komisija paskelbė žaliąją knygą dėl ES baudžiamojo teisingumo teisės aktų taikymo laisvės atėmimo srityje, kuria prasidėjo atviros konsultacijos su suinteresuotomis šalimis dėl ES veiksmų, kuriais siekiama pagerinti laisvės atėmimo sąlygas ir užtikrinti tarpusavio pasitikėjimą teisminio bendradarbiavimo srityje. Žaliojoje knygoje pabrėžiamos laisvės atėmimo sąlygų ir tarpusavio pripažinimo priemonių, kaip antai Europos arešto orderio ir kardomojo kalinimo, sąsajos. Prie Komisijos komunikato pridedamas priedas, iš kurio matyti, kad padėtis valstybėse narėse labai skiriasi ir dažnai kelia susirūpinimą, visų pirma kalbant apie asmenų, kuriems taikomas kardomasis įkalinimas, skaičių, užpildymo lygį ir perpildymą, įkalintų asmenų skaičių bei kalinių, kurie nėra tos valstybės piliečiai, skaičių.

Kokių ES lygmens priemonių Taryba ketina imtis, siekdama užtikrinti, kad pagerėtų įkalinimo sąlygos valstybėse narėse?

Kokių veiksmų Taryba ketina imtis siekiant užtikrinti minimalius kalėjimų ir įkalinimo sąlygų standartus ir bendrą kalinių teisių rinkinį ES, įskaitant deramo žalos atlyginimo taisykles neteisėtai sulaikytiems arba nuteistiems asmenims?

Kokių veiksmų Taryba ketina imtis, siekdama tiek padėti naujų laisvės atėmimo įstaigų statybai pagal regioninius saugumo planus valstybėse narėse, kurių įstaigos perpildytos, tiek socialinio perkėlimo programų įgyvendinimui?

Kokių priemonių Taryba ketina imtis siekiant pagerinti laisvės atėmimo įstaigas valstybėse narėse, jas techniškai įrengti ir padidinti, kad jų funkcionalumas galėtų užtikrinti geresnes kalinių gyvenimo sąlygas kartu užtikrinant aukštą saugumo lygį?

Pateikta: 26.10.2011

Perduota: 27.10.2011

Atsakyti iki: 17.11.2011

Klausimo originalo kalba: EN
Teisinė informacija - Privatumo politika