Procedură : 2011/2897(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : O-000283/2011

Texte depuse :

O-000283/2011 (B7-0662/2011)

Dezbateri :

PV 14/12/2011 - 17
CRE 14/12/2011 - 17

Voturi :

Texte adoptate :


Întrebări parlamentare
PDF 44kWORD 28k
26 octombrie 2011
O-000283/2011

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000283/2011

adresată Consiliului

Articolul 115 din Regulamentul de procedură

Salvatore Iacolino, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Elena Oana Antonescu

în numele Grupului PPE


  Subiect: Condițiile de detenție în UE

 Răspuns în plen 

Deși condițiile de detenție și gestionarea penitenciarelor reprezintă responsabilitatea statelor membre, Parlamentul European este interesat de această problematică datorită importanței majore a principiului recunoașterii reciproce a deciziilor judiciare în spațiul de libertate, securitate și justiție.  De mai mulți ani, Parlamentul cere insistent Consiliului să ia măsuri în privința diferitelor aspecte legate de detenție. În rezoluția sa referitoare la programul de la Stockholm, Parlamentul solicită crearea și dezvoltarea unei zone de justiție penală a UE prin stabilirea, printre altele, a unor standarde minime ale condițiilor din penitenciare și detenție și a unei serii comune de drepturi ale deținuților la nivelul UE. La data de 14 iunie 2011, Comisia a emis o Carte verde privind aplicarea legislației UE referitoare la detenție în cadrul justiției penale, lansând astfel o consultare publică deschisă părților interesate privind măsurile UE de îmbunătățire a condițiilor de detenție, și pentru a asigura încrederea reciprocă în ceea ce privește cooperarea judiciară. Cartea Verde subliniază interacțiunea dintre condițiile de detenție și instrumentele de recunoaștere reciprocă precum mandatul european de arestare și arestarea preventivă. Comunicarea Comisiei conține o anexă ce ilustrează situația foarte variată din statele membre și deseori îngrijorătoare, mai ales în ceea ce privește numărul persoanelor aflate în arest preventiv, nivelul de ocupare al închisorilor și supraaglomerarea acestora, coeficientul efectivelor din penitenciare și al deținuților neresortisanți.

Ce măsuri va lua Consiliul la nivelul UE pentru a asigura îmbunătățirea condițiilor de detenție din statele membre?

Ce măsuri va lua Consiliul pentru a promova standarde minime la condițiile din penitenciare și de detenție și o serie comună de drepturi ale deținuților la nivelul UE, incluzând mai ales norme adecvate de compensare a persoanelor care au fost deținute sau condamnate în mod nejustificat?

Ce măsuri va lua Consiliul pentru a acorda asistență în vederea construirii unor noi centre de detenție în statele membre afectate de suprapopularea carcerală, în conformitate cu planurile de securitate regionale, cât și în vederea implementării unor programe de relocare socială?

Ce măsuri va lua Consiliul pentru a promova îmbunătățirea centrelor penitenciare din statele membre, pentru a le echipa din punct de vedere tehnic și pentru a le extinde, făcându-le adecvate din punct de vedere funcțional, pentru a îmbunătăți condițiile de trai al deținuților, asigurând în același timp un nivel înalt de securitate?

Depunere: 26.10.2011

Trimisă: 27.10.2011

Termen pentru răspuns: 17.11.2011

Limba originală a întrebării: EN
Aviz juridic - Politica de confidențialitate