Postup : 2011/2897(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000283/2011

Predkladané texty :

O-000283/2011 (B7-0662/2011)

Rozpravy :

PV 14/12/2011 - 17
CRE 14/12/2011 - 17

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 44kWORD 28k
26. októbra 2011
O-000283/2011

Otázka na ústne zodpovedanie O-000283/2011

Rade

článok 115 rokovacieho poriadku

Salvatore Iacolino, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Elena Oana Antonescu

v mene skupiny PPE


  Vec: Podmienky pozbavenia osobnej slobody v EÚ

 Odpoveď v pléne 

Aj keď podmienky pozbavenia osobnej slobody a väzenskú správu majú na starosti členské štáty, Európsky parlament sa zaujíma o túto otázku, pretože princíp vzájomného uznávania súdnych rozhodnutí má kľúčový význam v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Už niekoľko rokov Parlament naliehavo žiada Radu, aby podnikla kroky v rôznych otázkach týkajúcich sa pozbavenia osobnej slobody. Parlament vo svojom uznesení o Štokholmskom programe žiada o vytvorenie oblasti trestného súdnictva v EÚ a jej rozvoja prostredníctvom, okrem iného, minimálnych noriem väzenských podmienok a podmienok pozbavenia osobnej slobody a spoločného súboru práv väzňov v EÚ. 14. júna 2011 vydala Komisia zelenú knihu o uplatňovaní trestnoprávnych predpisov EÚ v oblasti pozbavenia osobnej slobody, a tým začala otvorenú diskusiu zúčastnených strán o opatreniach EÚ zameraných na zlepšenie podmienok zadržiavania osôb, tiež s cieľom zabezpečiť vzájomnú dôveru v justičnej spolupráci. Zelená kniha zdôrazňuje vzájomné pôsobenie medzi podmienkami pozbavenia osobnej slobody a nástrojmi vzájomného uznávania, ako je európsky zatykač a vyšetrovacia väzba. Oznámenie Komisie obsahuje prílohu, v ktorej je znázornená veľmi rozdielna a často znepokojujúca situácia v členských štátoch, najmä v súvislosti s počtom osôb zadržiavaných vo vyšetrovacej väzbe, obsadenosťou väzníc a ich preplnením, celkovým počtom osôb vo väzniciach a mierou zadržiavania cudzích štátnych občanov.

Aké opatrenia prijme Rada na úrovni EÚ, aby zabezpečila zlepšenie podmienok pozbavenia osobnej slobody v členských štátoch?

Aké opatrenia prijme Rada, aby presadila minimálne normy väzenských podmienok a podmienok pozbavenia osobnej slobody a spoločný súbor práv väzňov v EÚ vrátane primeraných pravidiel kompenzácie pre nespravodlivo zadržiavané alebo odsúdené osoby?

Aké opatrenia prijme Rada, aby pomohla pri budovaní, v kontexte regionálnych bezpečnostných plánov, nových väzobných zariadení v členských štátoch, ktoré sú postihnuté preplnenosťou väzníc, a pri plnení sociálnych programov presídľovania?

Aké opatrenia prijme Rada, aby presadila zlepšenie podmienok vo väzniciach členských štátov a dosiahla ich zväčšenie, technickú vybavenosť a primeranú funkčnosť s cieľom zlepšiť životné podmienky zadržaných osôb a zároveň zabezpečiť vysokú úroveň bezpečnosti?

Predložené: 26.10.2011

Postúpené: 27.10.2011

Termín na zodpovedanie: 17.11.2011

Pôvodný jazyk otázky: EN
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia