Postopek : 2011/2897(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : O-000284/2011

Predložena besedila :

O-000284/2011 (B7-0663/2011)

Razprave :

PV 14/12/2011 - 17
CRE 14/12/2011 - 17

Glasovanja :

Sprejeta besedila :


Parlamentarna vprašanja
PDF 41kWORD 28k
26. oktober 2011
O-000284/2011

Vprašanje za ustni odgovor O-000284/2011

za Komisijo

Člen 115 poslovnika

Salvatore Iacolino, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Elena Oana Antonescu

v imenu skupine PPE


  Zadeva: Priporni pogoji v EU

 Odgovor na plenarnem zasedanju 

Priporni pogoji in upravljanje zaporov je sicer v pristojnosti držav članic, vendar se Evropski parlament zanima za to vprašanje zaradi bistvenega pomena, ki ga ima načelo vzajemnega priznavanja odločitev sodišč na področju svobode, varnosti in pravice. Že več let Parlament poziva Komisijo, naj sprejme ukrepe v zvezi z različnimi vprašanji, povezanimi s priporom. V svoji resoluciji o stockholmskem programu je Parlament pozval k vzpostavitvi kazenskopravnega območja EU, ki naj bi se med drugim razvilo na podlagi minimalnih zapornih in pripornih standardov ter skupnega nabora pravic zapornikov v EU. Komisija je 14. junija 2011 objavila zeleno knjigo o uporabi kazenskopravne zakonodaje EU na področju pripora ter začela odprta posvetovanja z zainteresiranimi stranmi o ukrepih EU za izboljšanje pripornih pogojev, tudi za zagotovitev medsebojnega zaupanja v pravosodno sodelovanje. Zelena knjiga poudarja interakcijo med pripornimi pogoji in vzajemnim priznavanjem instrumentov, kot je evropski nalog za prijetje in pripor pred sojenjem. Sporočilo Komisije vsebuje prilogo, v kateri je opisano zelo različno in pogosto skrb zbujajoče stanje v državah članicah, zlasti kar zadeva število oseb v priporu pred sojenjem, stopnjo zasedenosti zaporov in njihovo prenapolnjenost, delež zapornikov ter delež zapornikov, ki niso državljani zadevne države.

Kaj namerava na ravni EU storiti Komisija za izboljšanje pripornih pogojev v državah članicah?

Kaj namerava storiti Komisija za spodbujanje minimalnih standardov v zvezi z zapornimi in pripornimi pogoji in skupnim naborom pravic zapornikov v EU, vključno z ustreznimi predpisi o odškodninah za osebe, ki so bile priprte ali obsojene po krivici?

Kaj namerava storiti Komisija za zagotovitev podpore pri gradnji novih pripornih zmogljivosti – v skladu z regionalnimi varnostnimi načrti – v državah članicah, ki se soočajo s prenapolnjenostjo zaporov in pri izvajanju programov resocializacije?

Kaj namerava storiti Komisija za spodbujanje izboljšanja zapornih zmogljivosti v državah članicah, za njihovo tehnično opremljenost in razširitev ter njihovo funkcionalno ustreznost, da bi se izboljšali življenjski pogoji pripornikov ter hkrati zagotovila visoka raven varnosti?

Ali bo Komisija preverila vpliv zakonodaje na priporne pogoje in pripravila priporočila v zvezi s temi vprašanji?

Kateri ukrep bo s strani Komisije sledil njenemu sporočilu?

Vloženo: 26.10.2011

Posredovano: 28.10.2011

Rok za odgovor: 4.11.2011

Izvirni jezik vprašanja: EN
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov